Ponad 6500 skrzynek Wavin

Odwodnienie drogi ekspresowej S8

Droga ekspresowa S8 jest jedną z najważniejszych dróg szybkiego ruchu w Polsce. Łączy Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok. Do użytku oddano już wiele odcinków o łącznej długości około 408 km. Docelowo trasa będzie miała długość 565 km.

Jednym z ważnych elementów budowy infrastruktury drogowej jest odwodnienie korpusu drogowego. W czerwcu 2013 roku powstał projekt odwodnienia drogi na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina w województwie podlaskim.

W projekcie przewidziano zbiorniki otwarte, w tym jeden z przelewem do zbiornika retencyjno-rozsączającego złożonego z 740 szt. skrzynek Wavin Q-Bic oraz 5884 szt. skrzynek Wavin Q-BB. Łącznie zastosowaliśmy 6624 skrzynki. Wymiary zbiornika to 21,6 m szerokości, 110,4 m długości oraz 1,2 m wysokości. 

Dzięki odpowiedniemu ułożeniu skrzynek Wavin Q-Bic, w dolnej części zbiornika powstały kanały inspekcyjne o średnicy powyżej 500 mm wraz ze studzienkami Tegra – po to, by była możliwość prowadzenia inspekcji i czyszczenia zbiornika zgodnie z wymogami inwestora. Natomiast na kanałach dopływowych zaproponowaliśmy studzienki Tegra 1000 z filtrem Azura, który zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń ze zbiornika otwartego do zbiornika retencyjno-rozsączającego.

Wyzwaniem dla nas była również kompleksowa dostawa materiałów na miejsce budowy. W ciągu tygodnia z naszej fabryki wyjechały 52 tiry z ładunkiem ponad 6500 skrzynek. Ich montaż okazał się łatwy i szybki dzięki specyficznej konstrukcji zarówno skrzynek Q-BB, jak i Q-Bic. 

Dostarczyliśmy 740 szt. skrzynek Wavin Q-Bic oraz 5884 szt. skrzynek Wavin Q-BB. Łącznie zastosowaliśmy 6624 skrzynki