Nietypowe rozwiązania i elastyczność systemu

Dworzec Łódź Fabryczna - kluczowy element Nowego Centrum Łodzi

Nowy, trzypoziomowy dworzec będzie kluczowym elementem Nowego Centrum Łodzi. Na drugim poziomie – 16,5 m pod ziemią – powstaje stacja kolejowa z czterema peronami i ośmioma torami. Na pierwszym poziomie, 8 m pod ziemią, znajdzie się dworzec kolejowy – z poczekalnią, kasami oraz obiektami komercyjnymi. Na poziomie ulicy rozmieszczone będą główne wejścia do budynku oraz pasaż, po którym będzie można spacerować, a jego najbardziej charakterystycznymi elementami będą odtworzone ściany starego dworca Łódź Fabryczna.

Nowoczesny dworzec stanie się częścią węzła komunikacyjnego, który w centrum miasta połączy kolej aglomeracyjną i konwencjonalną, autobusową komunikację dalekobieżną, komunikację miejską oraz prywatny transport samochodowy.

System Wavin QuickStream

Dobór podciśnieniowego systemu odwadniania dachów był dla nas sporym wyzwaniem. Na podstawie wytycznych i danych otrzymanych od wykonawcy opracowaliśmy system obejmujący trzy budynki. Łączna powierzchnia odwodnionych dachów to ponad 16,5 tysiąca m2. Dach o największej powierzchni (ponad 8 tysięcy m2) ma dość skomplikowany kształt (fala) – wymagało to więc od nas specjalnego podejścia. Wpusty zostały zamontowane w korycie na różnych wysokościach. W instalacji podstawowej zamontowano 35 wpustów, a kolejne 35 – w instalacji awaryjnej.

„Utrudnień przy tym projekcie było sporo” – mówi Piotr Kluza, projektant – „od braku miejsca na prowadzenie instalacji, poprzez problemy z możliwością podwieszenia, po samą konstrukcję dachów. Dlatego musieliśmy dokonywać wielokrotnych przeliczeń instalacji, ze względu na różnorakie zmiany". Dzięki naszemu doświadczeniu dobraliśmy instalację Wavin QuickStream, zapewniając prawidłową pracę systemu podciśnieniowego. 

Łącznie we wszystkich trzech budynkach wykonawca zamontował rury w zakresie średnic: 160 mm – 315 mm, a także 140 sztuk wpustów w instalacji podstawowej oraz awaryjnej. 

„Utrudnień przy tym projekcie było sporo od braku miejsca na prowadzenie instalacji, poprzez problemy z możliwością podwieszenia, po samą konstrukcję dachów.
mówi Piotr Kluza , projektant

Uzbrojenie terenu

Inwestycję obsłużyliśmy również pod kątem uzbrojenia terenu. Zastosowano systemy ciśnieniowe z PE 100 oraz grawitacyjne, wraz ze studzienkami Wavin. Z uwagi na potrzebę wykonania sieci kanalizacyjnej z bardzo małymi spadkami (2 promile) zaprojektowany został system, w którym użyto rur Wavin X Stream. Aby spełnić wymogi projektowe, wiele zamontowanych studzienek wykonano specjalnie pod to zamówienie.

Studzienki inspekcyjne fi 400

Ciekawą nowością dla wykonawcy były studzienki inspekcyjne z rurą trzonową karbowaną 400, przeznaczone dla rur systemu kanalizacyjnego Wavin X-Stream DN 500. Zajmują dużo mniej miejsca niż zwyczajowo stosowane włazowe studzienki betonowe. Wśród studzienek znalazły się również studzienki rozprężne na bazie kinet Tegra 600, które zamontowano na odpływach z systemu odwadniania dachów Wavin QuickStream. Zapewniają one bezproblemowe przejście z przepływu z pełnym przekrojem na przepływ grawitacyjny.

„W rozwiązaniu problemów technicznych znacząco pomogły nam bardzo dobre właściwości hydrauliczne oraz łatwość przezwyciężania sił wyporu przez zagęszczenie gruntu wokół trzonu studzienek ze specjalnie skonstruowanych rur karbowanych” – mówi Mariola Błajet, Starszy Menedżer Produktu. W specyficznych dla inwestycji warunkach – tj. przy dużych głębokościach wykopów i dużym zagęszczeniu sieci na placu budowy – uznano, że wartościowe będzie zastosowanie lekkich elementów tworzywowych, łatwych w transporcie i montażu. Były to rury X-Stream 300 i 500, a uzbrojenie stanowiło 26 studzienek. Zastosowanie rozwiązań z tworzyw znacznie przyspieszyło wykonanie robót. 

W rozwiązaniu problemów technicznych znacząco pomogły nam bardzo dobre właściwości hydrauliczne oraz łatwość przezwyciężania sił wyporu przez zagęszczenie gruntu wokół trzonu studzienek ze specjalnie skonstruowanych rur karbowanych.
mówi Mariola Błajet , Starszy Menedżer Produktu