Treetank - page header

piątek, 7 sierpnia 2020

Zielone miasta. Zbiorniki ze skrzynek retencyjno-rozsączających, umożliwiające rozwój korzeni i wzrost drzew.  

Nowe rozwiązanie od Wavin.

 

Ponad połowa ludności świata mieszka dziś w miastach. Mieszkańcy miast narażeni są na szereg problemów środowiskowych spowodowanych zmianami klimatycznymi, takimi jak np. stres termiczny czy zanieczyszczenie powietrza. Jednym z kluczowych elementów łagodzących te problemy jest roślinność, a przede wszystkim drzewa. Drzewa wytwarzają bowiem tlen, poprawiają jakość powietrza, zapewniają cień i zmniejszają skutki globalnego ocieplenia. Przyczyniają się do zdrowia i dobrostanu ludzi, którzy pracują i mieszkają w miastach. Coraz więcej miast dostrzega jak istotna jest inwestycja w zrównoważony rozwój drzew i poszukuje możliwych rozwiązań. Zbiorniki dla drzew Wavin Q-Bic Plus to nowa propozycja od Wavin, dzięki której zieleń w miastach może rozwijać się bez przeszkód, nie niszcząc nawierzchni ulic, a  mieszkańcy miast czerpać jeszcze więcej „zrównoważonych” korzyści. 
Treetank - image1
Architekci zieleni i włodarze miast zdają sobie sprawę jak wiele dobrego czyni zieleń w mieście. Na co dzień jednak przekonują się, że drzewa są wrażliwe i podatne na zagrożenia, m.in. suszę, co stanowi ryzyko dla utraty dużych nakładów na stworzenie, utrzymanie i troskę o dobrą kondycję drzew. Sadzenie drzew w tradycyjny sposób - bezpośrednio przy drogach czy chodnikach bez dodatkowych rozwiązań sprawia, że drzewa rosną z trudem, obumierają lub ich korzenie wyrastają w górę powodując uszkadzanie nawierzchni, np. wybrzuszenia czy pękanie. 
Jak zatem działają zbiorniki  dla drzew Wavin Q-Bic Plus ? 
W miejscu, w którym zostanie posadzone drzewo wykopuje się pustą przestrzeń, w której następnie umieszczane są plastikowe skrzynki retencyjno-rozsączające. Drzewo należy posadzić pośrodku, zakotwiczyć,  a resztę przestrzeni wypełnić specjalnym  podłożem. Dla wzrostu drzewa, oprócz podłoża, kluczowe znaczenie mają również woda i powietrze. Są one dostarczane do korzeni dzięki rozprowadzaniu rur drenarskich. Konstrukcja zbiornika ograniczona jest przepuszczalnymi ścianami zewnętrznymi  ze wszystkich stron, zapewniając strukturę ochronną dla objętości gruntu drzewa.  Ściany boczne pełnią podwójną funkcję - z jednej strony, zapewniają brak kontaktu między otaczającą glebą a podłożem, z drugiej strony, służą jako mur oporowy między zagęszczonym i niezagęszczonym gruntem, co pozwala na zagęszczenie gruntu wokół zbiornika zgodnie z obowiązującymi normami. Konstrukcja zbiornika zapewnia całkowitą wytrzymałość od ruchu i naziomu nad zbiornikiem a  substrat wewnątrz zbiornika pozostaje nieskompresowany. W taki sposób powstaje nie tylko idealne środowisko dla wzrostu drzewa, ale rozwiązanie zapewniające, że nawierzchnia wokół drzewa pozostanie w dobrym stanie, bez wybrzuszeń czy pęknięć spowodowanych korzeniami.  Zbiorniki można także szybko zamontować i zdemontować. Gdy na przykład na późniejszym etapie zajdzie konieczność ułożenia kabli czy rur w ziemi, zbiornik na drzewa można łatwo odkopać i otworzyć. 
Zbiorniki dla drzew Wavin Q-Bic Plus umożliwiają sadzenie i wzrost drzew na terenach, na których normalnie nie byłoby to możliwe, np. w terenach z dużą ilością powierzchni utwardzonych czy w terenach o podłożu, które uniemożliwia naturalny rozwój drzew. 

Treetank - image3

Fot: Dla każdego drzewa buduje się zbiornik z kilkunastu lub kilkudziesięciu skrzynek 


Treetank - image4
Fot: Miejsce na posadzenie drzewa z zbiorniku ze skrzynek Wavin Q-Bic Plus

Zbiorniki dla drzew  Wavin Q-Bic Plus w belgijskim Hasselt
Po raz pierwszy rozwiązanie w postaci zbiorników dla drzew Wavin Q-Bic Plus zastosowano w Belgii w mieście Hasselt, w nowej dzielnicy Quartier Bleu. Jak wiele innych miast także Hasselt dąży do jak największej ilości zieleni na terenie miasta i zrównoważonego rozwoju drzew. Stąd też miasto zdecydowało się na nowe i  „zielone” rozwiązanie istniejącego problemu i zastosowało zbiorniki Wavin dla 86 nowo posadzonych drzew. Wavin aktywnie uczestniczył w procesie wypracowania rozwiązania współpracując w tym zakresie z wykonawcą odpowiedzialnym za prace, w tym architekturę zieleni w Hasselt.  

 

Treetank - image2Fot: Zbiorniki dla drzew  Wavin Q-Bic Plus w belgijskim Hasselt


Wavin – organizacja zorientowana na cel
Wavin ma imponującą historię w dziedzinie gospodarowania wodą. Firma została założona w 1955 roku w celu zmodernizowania sieci wodociągowej w Holandii. W kolejnych dekadach urosła do pozycji lidera rynku europejskiego i latynoamerykańskiego. Dzisiaj znana jest jako globalna marka dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie budownictwa i infrastruktury.  Dzięki swojemu nowemu celowi, jakim jest „Budowie zdrowego, zrównoważonego środowiska” Wavin angażuje się w dalszy rozwój produktów, które w przyszłości pozwolą zachować miasta, w których można żyć i które można kochać. Jak? Podejmując działania w zakresie 4 czynników napędowych Wavin, jakimi są: bezpieczne i wydajne zaopatrzenie w wodę, lepsze warunki sanitarne i higieniczne, miasta odporne na zmiany klimatu oraz bardziej wydajne budownictwo. Zbiorniki dla drzew Wavin Q-Bic Plus to właśnie wyraz zaangażowania firmy Wavin w budowanie zrównoważonej przyszłości dla środowisk miejskich. 
 
Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się