środa, 12 lipca 2017

Zakres badań i wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Zakładowe Wavin

Laboratorium Zakładowe wykonuje badania rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz badania poliolefin i PVC. 

Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium Zakładowe Wavin

Badania objęte akredytacją:
- oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw sztucznych (MFR i MVR)
- oznaczanie czasu indukcji utleniania poliolefin (OIT)
- oznaczanie gęstości metoda zanurzeniową
- oznaczanie stopnia zdyspergowania pigmentu lub sadzy
- oznaczanie zawartości części lotnych w polietylenie
- oznaczanie temperatury mięknienia wg Vicata 
- oznaczanie zawartości popiołu tworzyw sztucznych
- pomiary wymiarów geometrycznych rur i kształtek 
- sprawdzanie wyglądu, barwy rur i kształtek 
- oznaczanie odporności rur na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej w zakresie - temperatur: 20 - 110 °C 
- oznaczanie właściwości mechanicznych rur z tworzyw termoplastycznych podczas rozciągania 
- oznaczanie sztywności obwodowej rur 
- oznaczanie elastyczności obwodowej rur 
- oznaczanie sztywności obwodowej rur trzonowych 
- badanie odporności rur z PVC na dichlorometan 
- badanie odporności rur na uderzenie zewnętrzne – metodą spadającego ciężarka 
- badanie odporności rur na uderzenie zewnętrzne – metodą schodkową w temp. -10°C, 0°C ,23°C
- badanie zmian w wyniku ogrzewania kształtek wtryskiwanych 
- badanie odporności na uderzenie kształtek 
- oznaczanie skurczu wzdłużnego rur 
- oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie połączeń zgrzewanych wg ISO 13953 
- oznaczanie odporności rur na powolną propagację pęknięć – test karbu
- oznaczanie odporności rur na powolną propagację pęknięcia – test stożka 
- oznaczanie odporności rur na zaciskanie 
- badanie szczelności połączeń - metoda badania wodą 
- badanie szczelności połączeń systemów rur kanalizacji wewnętrznej – metoda badania powietrzem 
- badanie szczelności połączeń kielichowych z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym
- badanie odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury systemów z tworzyw - sztucznych
- badanie wytrzymałości mechanicznej kształtek 
- badanie wodoszczelności rynny 
- badanie odporności na przyspieszone starzenie – metoda naświetlania lampami UV 
- ocena zmiany barwy w skali szarości
- oznaczanie sztywności obwodowej kształtek 
- oznaczanie wskaźnika pełzania rur
- oznaczanie skurczu obwodowego rur
- badanie odporności rynny na uderzenie
- pomiar koloru metodą spektrofotometryczną
- wytrzymałość na ściskanie rur osłonowych wg PN-EN 61386-24:2010

Pozostałe badania:
- oznaczanie temperatur topnienia i stopnia krystaliczności polimerów metodą mikrokalorymetrii skaningowej
- próba zginania połączeń zgrzewanych wg PN-EN 12814-1
- próba krótkookresowego rozciągania połączeń zgrzewanych wg PN-EN 12814-2
- badanie szczelności połączeń kielichowych rur ciśnieniowych przy krótkotrwałym i długotrwałym wewnętrznym ciśnieniu hydrostatycznym oraz przy krótkotrwałym podciśnieniu powietrza
- badanie ścieralności rur
- badanie wytrzymałości złącza rur drenarskich karbowanych
- badanie odporności na uderzenia zewnętrzne rur drenarskich karbowanych
- badanie odporności na udarowe rozciąganie rur drenarskich karbowanych
- badanie odporności dna studni na uderzenie
- odporność na uderzenie rur osłonowych wg PN-EN 61386-24:2010
- starzenie naturalne wyrobów

Zakres wzorcowań wykonywanych przez Laboratorium Zakładowe Wavin

Laboratorium Metrologiczne posiada akredytację PCA w dziedzinie wzorcowań nr AP 167, którą objete sa następujące wzorcowania:
- średnicówki taśmowe (cyrkometry) zewnętrzne,
- średnicówki taśmowe (cyrkometry) wewnętrzne,
- suwmiarki dwustronne z grubościomierzem,
- czujniki cyfrowe o rozdzielczości 0,01 mm
- głowice mikrometryczne,
- grubościomierze czujnikowe z kulistymi końcówkami pomiarowymi.

Laboratorium Metrologiczne wykonuje pomiary wymiarów geometrycznych elementów o dowolnym kształcie na maszynie pomiarowej oraz, na potrzeby Wavin Polska S.A., wzorcuje wewnętrzne następujących narzędzi pomiarowych:
- suwmiarek, grubościomierzy, czujników analogowych, mikrometrów, średnicówek czujnikowych,
- wzorcowanie mierników temperatury,
- wzorcowanie wewnętrzne ciśnieniomierzy.Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się