poniedziałek, 10 października 2016

Skąd wzięła się kanalizacja?

Wszechobecne w naszych domach systemy kanalizacji, doprowadzania i rozprowadzania wody czy nawet instalacje ogrzewania dopóki działają sprawnie nie zwracają naszej szczególnej uwagi. Przypominamy sobie o nich dopiero w przypadku awarii. Wtedy też zdajemy sobie sprawę, jak bardzo są one potrzebne w naszym codziennym funkcjonowaniu i jak bardzo wpływają na jakość naszego życia. Uświadamiamy też sobie jak niezbędna i istotna jest praca hydraulika.

W Unii Europejskiej dostęp do instalacji sanitarnych uznawany jest jako podstawowe prawo człowieka i dobro publiczne, a dbałość o wodę jako najcenniejszy zasób na ziemi jako podstawę działań w zakresie ochrony środowiska. Dlatego Wavin wie, jak fundamentalna jest profesjonalna hydraulika i jak ważny jest jej rozwój. Ale jak było kiedyś? Jaka droga została przebyta od prymitywnych systemów rur i kształtek do nowoczesnych rozwiązań?  Przyglądając się rozwojowi cywilizacyjnemu na przestrzeni wieków można łatwo zauważyć, iż równolegle dokonywał się postęp w zakresie instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych. 

Pałac w Knossos. Zdjęcie Nelo Hotsuma, Flickr.com

Zatem jak dawno znana już była kanalizacja? Prawdopodobnie najstarsze, bo liczące aż 5000 lat, są ślady rur kanalizacyjnych i drenarskich odnalezione na Orkadach – archipelagu wysp na północ od Szkocji. Dowody na istnienie kanalizacji już w starożytności odkryto także podczas wykopalisk  na Krecie w pałacu Knossos i datuje się ja na rok około 1700 p.n.e. Pod podłogą pałacu znaleziono także rury z terakoty, które zaopatrywały pałac w wodę. 

Wczesne gospodarstwo ukryte przez tysiąclecia, na Orkadach. Zdjęcie Freddie Phillips, Flickr.com

Starożytne początki kanalizacji pomogły w rozwoju naszej cywilizacji, prowadząc aż do dziś i do postępu jaki dokonał się w dziedzinie kanalizacji, także dzięki Wavin.
W naszym kolejnym krótkim przeglądzie historii instalacji wodnych i kanalizacyjnych będziemy podziwiać niesamowite akwedukty rzymskie i materiały stosowane w czasach Imperium, które przetrwały tysiące lat.