środa, 24 sierpnia 2016

Kinety inspekcyjne Basic 600

Najbardziej oczekiwane kinety studzienek kanalizacyjnych z typoszeregu Basic 600 już dostępne!

Wprowadzamy do sprzedaży dwie pierwsze kinety typoszeregu Basic 600

  • Kineta Basic PP przepływowa 600/160 (numer katalogowy 3065833)
  • Kineta Basic PP przepływowa 600/200 (numer katalogowy 3065834)

Kinety wyposażone są w króćce dostosowane do bezpośredniego połączenia z systemami kanalizacyjnymi z rur gładkościennych (PVC, PP, PE, PP-MD):

  • króciec dopływowy w formie kielichowej
  • króciec odpływowy  w formie bosego końca.

Kinety wyposażone są w uszczelkę do rury trzonowej karbowanej 600. Przeznaczone do stosowania wraz z dwoma rurami trzonowymi 600:

  • sztywności <4 kN/m2 (czarne)
  • sztywności ≥ 4kN/m2 (pomarańczowe)

Do zwieńczania studzienek Basic 600 stosuje się wszystkie typy zwieńczeń jak dla studzienki Tegra 600. Możliwe jest też stosowanie tych samych akcesoriów jak dla Tegry 600 – dwuzłączek, wkładek in situ.
 
Niezależnie od wybranej rury trzonowej obszar zastosowania takich studzienek to:

  • dopuszczalna głębokość – 6m
  • dopuszczalny poziom wody gruntowej – 3m licząc od dna kinety
  • dopuszczalne obciążenie ruchem z włazami klasy D400 - SLW 60

Kinety pakowane są na paletach po 24 sztuki. Przygotowane są tak, aby po zdjęciu z oryginalnych palet można było je składować piętrowo. Powoduje to znaczącą oszczędność miejsca na magazynie.

Kinety zgodne są z normą PN-EN 13598-2.