czwartek, 2 listopada 2017

Nowoczesny polipropylen PP-RCT

Najnowszej generacji polipropylen (typ 4) PP-RCT to długotrwałe bezpieczeństwo pracy w nawet najbardziej wymagających warunkach.

Zgrzewane systemy polipropylenowe, potocznie nazywane PP, stosowane są w instalacjach wody ciepłej i zimnej, na wymianach starych stalowych instalacji c.o. oraz w przemyśle, w instalacjach sprężonego powietrza lub wody lodowej. Są bardzo powszechne ze względu na idealny stosunek jakości do ceny. Do tej pory we wspomnianych wyżej instalacjach stosowany był tzw. PP-R, zwany też PP typu 3. Pojawił się jednak jego następca, typ 4, tzw. PP-RCT. 

PP-RCT idealnie nadaje się do produkcji rur polipropylenowych nowej generacji. Ma on zdecydowanie większą wytrzymałość na temperaturę i ciśnienie, co przekłada się na jego mniejsze zużycie. Dzięki temu rury mają mniejszą grubość ścianki przy tej samej średnicy zewnętrznej. Zwiększa się tym samych przepustowość rur, zmniejszają się straty hydrauliczne na ich długościach, a to z kolei umożliwia stosowanie mniejszych średnic rurociągów i obniża sam koszt instalacji. PP-RCT, jako nowy materiał, znalazł zastosowanie w rurach systemów Ekoplastik i BORplus Wavin. Bardzo podobne właściwości techniczne obu materiałów pozwoliły na jego zastosowanie nie tylko w rurach jednorodnych, lecz także w rurach stabilizowanych wkładką aluminiową czy włóknem bazaltowym.

Dzięki zastosowaniu tego surowca oraz kilku modyfikacjom w systemach Ekoplastik i BORplus otrzymaliśmy nowy typoszereg rur, oparty głównie na nowym surowcu PP-RCT. Najlepiej obrazuje to poniższy rysunek, na którym obok standardowych rur w klasie PN 10, PN 16 i PN 20 z PP-R mamy rury z PP-RCT, takie jak: Stabi Plus, Therm, Fiber Basalt Plus i EVO. Dodatkowo rury z PP-RCT mają wyższą odporność ciśnieniową, określaną potocznie w użyciu klasą ciśnieniową PN. Umożliwia to użycie tych rur w większej liczbie niestandardowych instalacji o wysokich wymaganiach ciśnieniowych lub przy zastosowaniach standardowych – zwiększa się bowiem ich trwałość i żywotność w czasie eksploatacji. Powyższe informacje dobitnie dowodzą tego, że polipropylen nie tylko może być, lecz jest nowoczesny. Dzięki PP-RCT otrzymaliśmy rury o lepszych parametrach technicznych i hydraulicznych.

Więcej na temat systemów Wavin z PP-RCT:

Wavin Ekoplastik

Wavin Borplus