piątek, 14 października 2016

Montaż zaworów napowietrzających w instalacji kanalizacyjnej

Poprawnie zaprojektowana i wykonana wentylacja instalacji kanalizacyjnej zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Prawidłowy przepływ powietrza gwarantują odpowiednie rozwiązania i urządzenia. Jednym z nich są zawory napowietrzające.

W zależności od rodzaju zaworu można je stosować w pionach kanalizacyjnych oraz do punktowych napowietrzeń (np. do instalacji umywalek i misek ustępowych) w budynkach mieszkalnych, w których duży przepływ ścieków oraz długość podejścia mogą powodować zasysanie wody z syfonów.

W ofercie Wavin występują dwa typy zaworów: Mini-Vent i Maxi-Vent. Charakteryzują się one wysoką przepustowością powietrza: Mini-Vent – 7,7 l/s, Maxi-Vent – 34,1 l/s. Zawory Mini-Vent montuje się w instalacjach o średnicy: 32, 40, 50 mm i służą głównie do wentylowania podejść. Zawory Maxi-Vent montuje się w instalacjach o średnicy 75 i 110 mm. Wykorzystywane są do wentylowania pionów oraz podejść zbiorowych odprowadzających dużą ilość ścieków. Zasada działania zaworów napowietrzających przypomina funkcjonowanie zaworów zwrotnych. Przy braku odpływu ścieków w instalacji panuje ciśnienie atmosferyczne lub minimalne nadciśnienie (nieprzekraczające 40 Pa), związane z wydzielaniem się gazów. Zawór jest zamknięty. W chwili wystąpienia spływu ścieków w instalacji powstaje podciśnienie, które podnosi membranę zaworu, wpuszczając do kanalizacji powietrze aż do momentu wyrównania ciśnień pomiędzy wnętrzem instalacji a otoczeniem. Wówczas membrana opada i zamyka zawór. Pozostaje on zamknięty aż do ponownego wystąpienia różnicy ciśnień pomiędzy instalacją a otoczeniem. 

Zawory najczęściej stosuje się w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0oC. W przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza pomieszczeniami (np. w zewnętrznych ścianach budynku – w skrzynce z kratką wentylacyjną) zawór należy zabezpieczyć przed zamarznięciem, pozostawiając na nim górną część opakowania styropianowego. Zawory Mini-Vent i Maxi-Vent mogą pracować w zakresie temperatur powietrza od -20oC do +60oC. Zawory napowietrzające umieszczane w pionach wewnątrz budynku należy montować na poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w którym zapewniony będzie niezakłócony dopływ powietrza do zaworu.

Jeśli miejsce montażu zaworu jest zabudowane, należy je wyposażyć w otwór wentylacyjny. Zawory napowietrzające Mini-Vent i Maxi-Vent można montować w pomieszczeniach toalet, łazienek lub pralni, pod warunkiem, że będą one umieszczone w miejscach pozwalających na wykonanie przeglądu zaworu. W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawory powietrzne należy umieścić co najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi – tak aby nie dopuścić do ich zabrudzenia i zapobiec wypływaniu ścieków. Trzeba je zawsze montować pionowo. Minimalna odległość od zaworu do najwyżej położonego przelewu powinna wynosić min. 10 cm dla zaworu Mini-Vent i min. 15 cm dla zaworu Maxi-Vent.

Informacje o zaworach napowietrzająych znajdziesz w katalogu kanalizacji wewnętrznej Wavin.


Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się