wtorek, 29 listopada 2016

Łączenie systemów kanalizacyjnych wykonanych z różnych materiałów

Podstawy technologii łączenia rur i kształtek kielichowych z uszczelką metodą na wcisk są powszechnie znane. O ile łączenie elementów w ramach jednego systemu nie stwarza żadnych problemów, to łączenie elementów różnych systemów na dodatek wykonanych z różnych materiałów może budzić wątpliwości. Dlatego zachęcamy do lektury materiału, w którym przedstawiamy kilka nietypowych sytuacji.

Połączenie rury PVC z rurą HDPE

Kielich HDPE z rurą PVC HT 110 mm.

Aby wykonać przejście instalacji PVC (popielata rura 110 mm) na system zgrzewany HDPE (110 mm) w kolorze czarnym, do bosego końca rury HDPE dogrzewa się kielich HDPE o odpowiedniej średnicy. Następnie wkłada się do niego bosy koniec rury PVC.

Połączenie rury bezkielichowej HDPE z rurą PVC

Rura PVC HT 50 mm połączona ze zgrzanymi elektrooporowo rurami HDPE 50 mm.

W tym przypadku ma miejsce sytuacja odwrotna niż w punkcie poprzednim. Tu bowiem bosy koniec czarnej rury HDPE (50 mm), po uprzednim jej sfazowaniu, wciskamy bezpośrednio w kielich popielatej rury PVC (50 mm). Systemy o tych samych średnicach są względem siebie kompatybilne.

Połączenie rury PVC (110 mm) z rurą niskoszumową Wavin AS (DN 100)

Rura PVC 110 mm z rurą niskoszumową Wavin DN 100.

Dla średnic DN 100 (jasnoszara rura AS) i 110 mm (popielata rura PVC) połączenie wykonuje się bezpośrednio. Bez użycia przejściowego elementu wciskamy także bosy koniec rury AS (DN 100) w kielich rury PVC (110 mm). Średnice zewnętrzne obu rur są jednakowe (110 mm) – pomimo iż występuje różnica w opisie wymiaru (DN 100 vs. 110 mm).

Połączenie elementu kanalizacji zewnętrznej pomarańczowej PVC (110 mm) z elementami kanalizacji wewnętrznej PVC (110 mm) i AS (DN 100)

Rura Wavin AS DN 100 połączona z redukcją kanalizacji zewnętrznej PVC 160/110 mm (z lewej).

Rura PVC 110 mm połączona z kolanem 110/88 kanalizacji zewnętrznej PVC (z prawej). Podobnie jak w poprzednim przypadku, elementy kanalizacji pomarańczowej PVC (110 mm) łączymy bezpośrednio z elementami popielatej kanalizacji PVC (110 mm) oraz z częściami niskoszumowego systemu Wavin AS (DN 100).

Połączenie systemu PVC (50 mm i 75 mm) z elementami systemu Wavin AS (DN 56 i DN 70)

Przykład włączenia podejścia PVC 50 mm do pionu AS DN 100 (z lewej).

Przykład włączenia podejścia PVC 75 mm do pionu AS DN 100 (z prawej).

O ile w przypadku łączenia systemu standardowej kanalizacji PVC z systemem niskoszumowym o średnicy 110 mm (DN 100) nie potrzebujemy żadnych przejściówek, o tyle już w przypadku konieczności wykonania połączenia elementu AS wyposażonego w kielich DN 56 lub DN 70 z bosym końcem rury PVC o średnicy 50 mm i 75 mm – musimy mieć dodatkowy element, jakim jest złączka przejściowa AS (odpowiednio: DN 56 i DN 70). Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy piony wykonane są w systemie niskoszumowym AS, zaś podejścia pod przybory przynależą do systemu PVC lub SiTech+. Dla średnicy 50 mm (DN 56) złączka przejściowa AS DN 56 całkowicie chowa się w kielichu (na zdjęciu z lewej widoczna jest jedynie czarna część manszety na wyjściu z kolana AS 56/45°).  W przypadku zaś średnicy 75 mm (DN 70) złączka przejściowa AS DN 70 w kolorze białym widoczna jest na zdjęciu z prawej – pomiędzy kielichem odejścia trójnika redukcyjnego AS DN 100 x 70/87° a bosym końcem popielatej rury PVC 75 mm.

Połączenie elementów systemu Wavin AS (DN 56 i DN 70) z systemem PVC lub SiTech+ (50 mm i 75 mm)

Połączenie rur niskoszumowych AS DN 56 i SiTech+ 50 mm za pomocą trapera 50 mm.

Tutaj mamy do czynienia z odwrotną sytuacją niż w poprzednim przypadku. Do kielicha (50 lub 75 mm) rury PVC lub SiTech+ (na zdjęciu w kolorze czarnym) należy włożyć bosy koniec rury Wavin AS. Funkcję złączki przejściowej pełni dołącznik PVC HT z uszczelką manszetową o odpowiedniej średnicy (50 lub 75 mm).

Połączenie instalacji PVC, Wavin AS lub SiTech+ o średnicy zewnętrznej 110 mm z instalacją żeliwną DN 100

Połączenie rury PVC 110 mm z kolanem żeliwnym DN 100 za pomocą trapera PVC 110 mm.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, do połączenia systemu tworzywowego o średnicy zewnętrznej 110 mm (PVC, AS, SiTech+) należy użyć dołącznika PVC HT z uszczelką manszetową (trapera) o średnicy 110 mm.Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się