poniedziałek, 6 marca 2017

Kanalizacja niskoszumowa czy standardowa? Dlaczego, gdzie i kiedy?

O kanalizacji niskoszumowej napisano już wiele artykułów, mniej lub bardziej obiektywnych, jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że wciąż brakuje konkretnych informacji, w jakich sytuacjach kanalizacja niskoszumowa rzeczywiście ma sens, a kiedy jest jedynie fanaberią. Postaramy się tę lukę zapełnić.

Kiedy kanalizacja niskoszumowa w domku jednorodzinnym ma sens? Parterówki na logikę odpadają. Ale czy zawsze? Jeśli niemal cała instalacja przebiega w posadce lub pod nią, stosuje się rury z oznaczeniem UD bądź BD. Sprawdzą się tutaj np. pomarańczowe rury PVC, które z reguły są tańsze od niskoszumowych z oznaczeniem BD. Czasem jednak zdarza się klient, który chce mieć najlepszą rurę pod posadzką, o dużej sztywności obwodowej, odporną na gorące ścieki, bo w razie kłopotów nie chce kuć. Wtedy, mimo zwiększonych wydatków, decyduje się na system Wavin AS. Nie jest to jednak olbrzymi wydatek, bo ile tej rury potrzeba na wykonanie całej instalacji? Tutaj w grę wchodzi przezorność przyszłego użytkownika.

Co innego w domku jednorodzinnym piętrowym, gdzie na piętrze mamy zlokalizowaną łazienkę. Tutaj pojawia się pionowy fragment instalacji generujący hałas będący efektem spływu ścieków. W pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze, sąsiadujących z szachtem instalacyjnym, może pojawić się niechciany hałas. Aby temu zapobiec piony należy wykonać z instalacji niskoszumowej z obejmami z wkładką gumową izolującą akustycznie. Wzrost kosztu - w porównaniu ze standardowym systemem – niewielki, wzrost komfortu – znaczący.

A co z domkami w zabudowie szeregowej? Biorąc pod uwagę dużą podaż mieszkań na rynku deweloperskim oraz rosnące wymagania użytkowników w kwestii komfortu, popularne szeregówki to idealne miejsce na kanalizację niskoszumową. Koszt instalacji kanalizacyjnej stanowi w maksymalnie 1% całkowitych kosztów budowy, a kanalizacja niskoszumowa znacznie zwiększa komfort użytkowania takiego mieszkania. Jest to istotna wartość dodana inwestycji, zrealizowana niewielkim kosztem, a informację o zastosowaniu kanalizacji niskoszumowej można umieścić w broszurach promocyjnych. 

Podobnie ma się rzecz w nowobudowanych blokach mieszkalnych, w których poprawianie akustyki pomieszczeń, poprzez stosowanie ścian i stropów akustycznych, ma na celu podniesienie komfortu użytkowania tych pomieszczeń. Izolujemy się od hałasów zewnętrznych, zapominając często, że hałas powstaje również wewnątrz budynku. Doskonale wyciszone mieszkanie nie będzie komfortowe, jeśli do naszych uszu dobiegać będzie hałas instalacyjny. Mimo, że już na etapie architektonicznym szachty instalacyjne umieszcza się z reguły między sąsiadującymi łazienkami, często jeszcze pojawia się układ pomieszczeń w budynku, w którym piony kanalizacyjne, przebiegając po ścianach pokojów, generują hałas materiałowy uciążliwy dla użytkownika. W takich przypadkach rozwiązaniem również jest kanalizacja niskoszumowa. Trudno dziś wyobrazić sobie obiekty, takie jak hotele, biurowce, szpitale, domy spokojnej starości, sanatoria, w których montuje się jeszcze standardową kanalizację wykonaną z tworzywa. Z kolei łatwo sobie wyobrazić, jaka będzie reakcja użytkowników mieszkania spółdzielczego w bloku, jeśli w miejsce wysłużonej, skorodowanej i zapchanej instalacji kanalizacyjnej z żeliwa, zamontowana zostanie instalacja wykonana ze standardowych rur tworzywowych. Modernizując instalację kanalizacyjną z żeliwa należy pamiętać, że użytkownicy przyzwyczaili się do zwiększonej izolacyjności tego materiału, dlatego żeliwo może zastąpić jedynie system niszkoszumowy o potwierdzonych walorach izolacyjności akustycznej. Warto o tym pamiętać, aby ustrzec się w przyszłości skarg mieszkańców.

Z obiektów nietypowych, w jakich zastosowano kanalizację niskoszumową, należy wymienić stadiony sportowe. Dla przykładu, na jednej z aren Euro 2012 został zainstalowany system niskoszumowy Wavin AS. I nie jest to fanaberia, jak sądzą niektórzy, przekornie zaznaczając, że rura niskoszumowa chroni zapewne ścieki przed hałasem generowanym przez kibiców. Instalacja niskoszumowa w tych obiektach wynika z konkretnej potrzeby. Wydarzenie sportowe z udziałem kibiców, w perspektywie czasu użytkowania obiektu, stanowi jedynie niewielki ułamek całości, na którą składają się m.in. konferencje w specjalnie przygotowanych salach w obrębie stadionu. W salkach konferencyjnych podczas spotkań, w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, bezszumo pracuje system kanalizacji Wavin AS.

Pisząc o sytemie Wavin AS warto wspomnieć o nietypowej dla systemów niskoszumowych funkcjonalności. Dzięki opaskom termokurczliwym, montowanym na kielichach rur i kształtke, zwiększa się szczelność takiego połączenia z 0,5 do 4 bar. Pozwala to na użycie systemu Wavin AS w aplikacji niskoszumowej instalacji kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej, prowadzonej wewnątrz budynku. Zwiększenie szczelności w przypadku instalacji grawitacyjnej ma na celu przeciwdziałanie przeciekom w dolnych partiach instalacji podczas nawalnego deszczu, czego efektem może być wystąpienie zatoru. Oprócz swoich walorów akustycznych, tworzywowe systemy niskoszumowe, ze względu na swoją odporność na gorące ścieki, tłuszcze (nie zarastają) i różnego rodzaju chemikalia znajdują zastosowanie również w przemyśle gastronomicznym, chemicznym, w laboratoriach czy w gabinetach stomatologicznych.

Zobacz nasze systemy kanalizacji niskoszumowej