poniedziałek, 31 lipca 2017

Kalibracja rur wielowarstwowych. Jak uniknąć błędów montażowych?

Przed przystąpieniem do montażu rur wielowarstwowych Wavin Tigris należy przygotować niezbędne narzędzia do prawidłowego i bezpiecznego połączenia rur z kształtkami czy to tworzywowymi K1 czy metalowymi M1. Niezbędne na pewno są nożyce do cięcia rur, kalibrator do kalibracji rur i zaciskarka do zaprasowania kształtek.

Rura podczas transportu zwinięta jest w zwojach, co powoduje nieznaczne jej owalizowanie. To jest pierwszy powód, aby przed montażem kształtki użyć kalibratora Wavin np. kalibratora ramiennego (zdjęcie nr 1). Następnie podczas ucinania rury na odpowiednią długość dochodzi do kolejnego jej zowalizowania czy ucięcia jej pod kątem innym jak 90 stopni do osi rury. Tak się dzieje szczególnie w przypadku kiedy mamy tępe nożyce, wysłużone w pracy. Szczególnie niebezpieczne jest cięcie rur innymi narzędziami jak nożyce do rur tworzywowych. Zdarza się bowiem, że z braku takich narzędzi do cięcia używa się np. piłki do drewna, do metalu czy szlifierki kątowej lub piłki mechanicznej z wrzecionem. Sytuacji takich należy unikać ponieważ w takim przypadku nie ma mowy o żadnym „panowaniu” nad owalizacją, a dodatkowo dostajemy postrzępione krawędzie rury i wióry tworzywowe, które mogą dostać się do wnętrza instalacji i zaburzyć jej pracę (np. poprzez zablokowanie zaworu termostatycznego).

Zdjęcie nr 1. Kalibrator ramienny dla średnic rur fi 16, 20 i 25mm z fazowaniem czołowym oraz zewnętrznym i wewnętrznym rury.

W celu usunięcia niekontrolowanej owalizacji oraz tworzywowych wiórów czy zadziorów warto użyć kalibratora Wavin na wkrętarkę (zdjęcie nr 2 i nr 3). Ten kalibrator nie tylko przywraca pierwotny przekrój kołowy rury, eliminując owalizację, ale przycina zdeformowaną rurę na jej zewnętrznej części i od części czołowej usuwając tym samym wszelkie zadziory czy nierówności. Przycina także rurę pod kątem 90 stopni do osi rury. Narzędzia w postaci w/w kalibratorów są niezbędne przy montażu wszystkich typów kształtek we wszystkich średnicach rur.

Zdjęcie nr 2. Kalibrator na wkrętarkę z fazowaniem czołowym oraz zewnętrznym i wewnętrznym rury. Indywidualny dla każdej średnicy rury wielowarstwowej.

Zdjęcie nr 3. Kalibracja przy użyciu wkrętarki i kalibratora na wkrętarkę.

Można zadać sobie pytanie po co to wszystko? Otóż odpowiedź jest jedna. Dla bezpieczeństwa i trwałości pracy instalacji. Prawidłowa kalibracja umożliwia łatwe wsunięcie kształtki w rurę, co jest szczególnie ważne przy dużych średnicach rur (powyżej 25mm). Dzięki kalibracji i usuwaniu wszelkich zadziorów eliminujemy do zera prawdopodobieństwo uszkodzenia uszczelnienia kształtki jakim jest O-ring. Dodatkowo kalibracja pozwala na pełne wykorzystanie funkcji DLF – funkcji kontroli nieszczelności przed zaciśnięciem. Funkcja ta pomocna jest w przypadku detekcji niezaciśniętej kształtki w postaci wycieku wody podczas próby szczelności.

Te wszystkie opisane wyżej powody stosowania kalibracji przekładają się wprost na trwałość pracy i bezpieczeństwo wyrażone szczelnością instalacji w całym okresie jej użytkowania.

Uwaga! Używanie do kalibrowania innych narzędzi jak kalibratory Wavin powoduje utratę  gwarancji na system.