poniedziałek, 27 lutego 2017

Certyfikat Międzynarodowego Systemu Oceny Bezpieczeństwa Pracy

Wavin Polska S.A. uzyskał certyfikat Międzynarodowego Systemu Oceny Bezpieczeństwa Pracy (ISRS) wydanie 6 na poziomie siódmym potwierdzając tym samym, że prowadzone działania operacyjne są bezpieczne i zrównoważone. Audyt certyfikujący przeprowadziła wiodąca na świecie jednostka certyfikująca firma DNV GL.

Certyfikacja ISRS jest elementem globalnego podejścia koncernu Mexichem do doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w celu minimalizacji potencjalnych strat, obejmującego wszystkie firmy koncernu. Wavin Polska jest w tym momencie jedynym polskim przedsiębiorstwem z certyfikowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy według metodologii ISRS.

Korzyści jakie daje wdrożenie ISRS

  • doprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do światowego standardu certyfikacyjnego
  • zapewnienie skutecznego ograniczania strat oraz systematycznego i efektywnego zarządzania ryzykiem
  • optymalizacja działań procesowych przy użyciu najlepszych praktyk
  • rozwój umiejętności pracowników i odpowiednich zachowań sprzyjających podnoszeniu kultury bezpieczeństwa pracy
  • osiągnięcie wysokiego poziomu dbałości firmy o warunki pracy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Spełnienie kryteriów ISRS na poziomie 7 to znacznie więcej niż wypełnienie standardu OHSAS 18001 czy PN-N 18001. ISRS nie jest normą, lecz usystematyzowanym i kompleksowym zbiorem wymagań, których spełnienie jest weryfikowane w praktyce. Dlatego w trakcie wdrażania wysiłek organizacyjny został skierowany nie tylko na budowę zintegrowanego systemu zarządzania BHP z wykorzystaniem dobrych praktyk, ale przede wszystkim na zmianę kultury organizacyjnej. Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się