Queen University i Zamek Hillsborough przykładami zastosowania systemu inteligentnego zagospodarowania wody deszczowej Wavin StormHarvester

 

 

Queen University, Belfast,  Irlandia Północna 

Ogólne informacje

Queen’s University w Belfaście w Irlandii Północnej jest w awangardzie odkryć naukowych i innowacji, przyczyniając się do rozwiązywania największych problemów społecznych dotyczących m.in. zmian klimatycznych, powodzi i niedoborów wody.

 

Korzyści z systemu StormHarvester

Z systemu StormHarvester korzysta uniwersytecka kamienica Davida Keira.  Zbiornik retencyjny budynku pozwala  na zatrzymanie wody deszczowej między poszczególnymi burzami. Tym samym uniwersytet zyskał cenne źródło wody  do ponownego wykorzystania, a jednocześnie zmniejszyło się ryzyko wystąpienia zalania.

Zamek Hillsborough, Belfast,  Irlandia Północna 

Ogólne informacje

Zamek Hillsborough to oficjalna rezydencja brytyjskiej rodziny królewskiej w Irlandii Północnej. Od lat 70. XX wieku jest to siedziba Ministra ds. Irlandii Północnej. Zamek i otaczający go ogród o powierzchni 96 akrów przeszły niedawno renowację o wartości 24 mln funtów. Są już dostępne do zwiedzania jako jedna z największych atrakcji turystycznych w Irlandii Północnej. Prace zleciła niezależna organizacja dobroczynna Historic Royal Palaces.

Korzyści z systemu StormHarvester

Technologię StormHarvester zainstalowano jako rozbudowę istniejącej infrastruktury retencyjnej zapewniając ochronę przeciwpowodziową posesjom na terenach zalewowych oraz możliwość magazynowania wody do ponownego wykorzystania pomiędzy zdarzeniami zalewowymi.