Modernizacja lotniska w Szymanach

Skrzynki Wavin Q-Bic i Q-BB

Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury powstaje w miejscu byłego wojskowego lotniska w Szymanach. Obiekt ma ponad 320 ha. Zmodernizowana została płyta lotniska, pas startowy oraz płyty postojowe. Wybudowano nowy terminal oraz zaadaptowano stare budynki. Według założeń, z lotniska będą korzystały samoloty różnego typu i różnej wielkości, ponieważ Port Lotniczy będzie posiadał drogę startową o wymiarach 60x2500 m wraz z oświetleniem podejścia na kierunku 20° i 200°. Przewiduje również obsługę rejsów stałych, czarterów i general aviation. 

Dobór systemów zagospodarowania wód Wavin Q-Bic/Q-BB dla tak dużego przedsięwzięcia nie należał do łatwych ze względu na umieszczenie 6 modułów w różnych miejscach na terenie lotniska. Niejednorodne warunki gruntowo-wodne oraz konieczność sprawdzenia i obliczenia warunków wytrzymałościowych wymagały już na wstępnym etapie określenia dokładnych rzędnych posadowień – wszystko w porozumieniu z projektantem.

W czasie prac przygotowane zostały również warianty zakładające użycie skrzynek Q-bic lub rur IT-Sewer w celu wypłycenia kolektorów doprowadzających wody deszczowe do systemów rozsączających.

Ostatecznie zastosowany został wariant mieszany, w którym dla 6 modułów przewidziano 1005 szt. Wavin Q-Bic i 4257 szt. skrzynek Wavin Q-BB.

Od samego początku inwestycji nasi specjaliści oraz menedżerowie regionów mieli bardzo dobry kontakt zarówno z projektantem, jak i z wykonawcami prac w dalszych fazach projektu.

Inne nasze produkty zastosowane w tej inwestycji to: system kanalizacji zewnętrznej, system kanalizacji wewnętrznej oraz studzienki osadnikowe.  Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się