Użycie technologii Compact Pipe

Renowacja odcinka kanalizacji tłocznej w Jastrzębiu-Zdroju

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jastrzębiu-Zdroju od wielu lat sukcesywnie modernizuje sieci na terenie miasta. W roku 2015 jednym z zadań była renowacja odcinka kanalizacji tłocznej DN 400 położonego wzdłuż ulicy Warszawskiej.

Wykonawcą została specjalizująca się w technologiach bezwykopowych firma GZOG Zabrze, związana z koncernem Wavin licencją na technologię Compact Pipe. Compact Pipe jest interesującą metodą, szczególnie polecaną w trudnych warunkach instalacyjnych, takich jak np. centra miast. Również w Jastrzębiu-Zdroju opcja bezwykopowa została przez inwestora wybrana z powodów lokalizacji. Stary rurociąg znajduje się przy jednej z galerii handlowych i przebiega także pod ważnym skrzyżowaniem ulic dwupasmowych, pod którym przewód zmienia kierunek. Wykorzystaliśmy tu zatem podstawową zaletę systemu Compact Pipe – który jako jedna z niewielu technologii ciasnopasowanych pozwala na bezwykopowe przechodzenie przez łuki. Dodatkowym utrudnieniem było duże zagłębienie – głębokość wykopów dochodziła bowiem do 6 m. W takich przypadkach koszty niewielkich wykopów punktowych oddalonych od siebie o 140 m dają duże oszczędności (w porównaniu z tradycyjnymi wykopami liniowymi). 

Wykorzystaliśmy tu zatem podstawową zaletę systemu Compact Pipe – który jako jedna z niewielu technologii ciasnopasowanych pozwala na bezwykopowe przechodzenie przez łuki.
W inwestycji zastosowaliśmy rurę podwymiarową DN 375, ponieważ stara rura stalowa miała niestandardowy wymiar wewnętrzny – 380 mm. Realizacja tego zadania była dla nas sporym wyzwaniem oraz interesującym nowym doświadczeniem.