Nowatorskie rozwiązania przy budowie gazociągu

Pierwsza tego typu inwestycja w Polsce

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Czeszów-Wierzchowice jest ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Projekt stanowi element programu rozwojowego zachodniej nitki Korytarza Północ–Południe w Polsce, a także przyczynia się do usprawnienia połączenia międzynarodowego Polska–Czechy. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa oraz poprawienie warunków technicznych i ciągłości dostarczania gazu do odbiorców zlokalizowanych w południowej Polsce.

Trasa gazociągu

Gazociąg – o długości około 14 km i średnicy 1000 mm – zlokalizowany jest wzdłuż istniejącej już sieci na terenie województwa dolnośląskiego. Przebiegać będzie zarówno przez drogi wojewódzkie, jak i obszary leśne, tereny objęte ochroną Natura 2000 oraz cieki wodne. Zgodnie z założeniami projektu, skrzyżowania gazociągu z ciekami wodnymi miały być tworzone metodą wykopu otwartego lub metodą bezwykopową.

Warto podkreślić, iż jest to pierwsza tego typu, nowatorska inwestycja w Polsce.

Przewiert przez zbiornik wodny

Przejście przez zbiornik wodny w miejscowości Wierzchowice zostało wykonane przy użyciu metody HDD, to znaczy poprzez horyzontalne wiercenie kierunkowe – jest to technologia bezwykopowa. Po obu stronach przewiertu zlokalizowano stanowiska wejścia i wyjścia. Przewierty realizowane były na kilku etapach. W pierwszej fazie wykonano tzw. przewiert pilotażowy, którego zadaniem jest przewiercenie się pod obiektem terenowym. W drugiej kolejności powiększono średnicę otworu za pomocą specjalistycznych narzędzi. Po zakończeniu tego procesu nastąpił etap wciągania rurociągu gazowego. Wcześniej została w nim umieszczona nasza rura z polietylenu PE 100 o średnicy 630 mm, która stanowi wzmocnienie i balastowanie rurociągu. Łącznie zgrzanych zostało 61 sztuk 12-metrowych rur.

Nowatorskie rozwiązania

Warto podkreślić, iż jest to pierwsza tego typu, nowatorska inwestycja w Polsce, gdzie zastosowano przewiert pod zbiornikiem wodnym o długości ponad 700m oraz wykorzystano wewnątrz rurociągu rury PE100 jako wzmocnienie i balast. Wymagało to również od wykonawcy zastosowania specjalistycznych maszyn i urządzeń. Prace wykonawcze – od dostarczenia naszych rur na budowę, poprzez ich zgrzewanie, aż po wciągnięcie do rurociągu gazowego – trwały kilka tygodni. Nasi specjaliści byli w ciągłym kontakcie z wykonawcą, służąc swoim doświadczeniem i wiedzą – szczególnie na etapie zgrzewania rur. Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się