Opowieść o pewnym mieście, które prawidłowo gospodaruje wodami opadowymi

Mówi się, że przeciwności się przyciągają. Nowy, zrównoważony projekt urbanistyczny - taki jak w północnoniemieckim mieście Wolfsburg - jest najlepszym dowodem na to, że gdy światy estetyki i funkcjonalności zderzają się ze sobą, tworzą synergię, kształtowaną przez ludzkie doświadczenie. Koncepcje funkcjonalne mogą być inspiracją dla wspaniałego projektu, pomagając nam w ten sposób zrozumieć, w jaki sposób architektura urzeczywistnia potrzeby codziennego życia. Podobnie jest z zarządzaniem wodami opadowymi. Powodzie opadowe w europejskich miastach stanowią problem, który nie będzie tak szybko rozwiązany. Dlatego miasta na całym kontynencie szukają unikalnych rozwiązań, aby złagodzić ten problem, biorąc jednocześnie pod uwagę naturę, piękno i zrównoważony projekt. Projektu Wolfsburg to historia działań, w których Wavin odgrywa kluczową rolę zmniejszając przepaść pomiędzy pięknem a funkcjonalnością. 

 

Idealne połączenie estetyki i funkcjonalności

 

W północnych Niemczech, miasto Wolfsburg przeprowadziło przebudowę olbrzymiego obszaru miejskiego w dzielnicy Hellwinkel. Wizja, która stoi u podstaw zrównoważonego rozwoju miejskiego, to promowanie wzajemnie połączonych terenów zielonych, multimodalnego systemu transportowego i zabudowy wielorakiego użytku (mieszkaniowej i handlowej) - a wszystko zaprojektowane w taki sposób, aby stanowiło estetycznie przyjemne, ale funkcjonalne środowisko zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców, którzy będą w nim mieszkać i z niego korzystać. To jest dokładnie to, co miasto Wolfsburg postanowiło zrobić w dzielnicy Hellwinkel - znajdującej się w pobliżu miasteczka samochodowego Autostadt. Jak każdy plan i ten nie jest wolny od swoich wyzwań. Jedną z najważniejszych spraw było zabezpieczenie miasta przed zniszczeniami spowodowanymi przez powódź. Każdego roku ulewy są coraz częstsze i coraz bardziej intensywne. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe stało się szczególnie istotnym zagadnieniem dla miast w całej Europie oraz, w istocie, na całym świecie. Miasto Wolfsburg potrzebowało planu, który gwarantowałby, że dzielnica będzie odporna na zalanie, bez naruszania jej integralności estetycznej i środowiskowej.

„W architekturze w czystej postaci najdrobniejszy szczegół powinienmieć znaczenie lub służyć do jakiegoś celu”.
Augustus W.N. Pugin

Drużyna marzeń

 

Po dokładnym rozpatrzeniu, decydenci zakładają konsorcjum złożone z profesjonalistów: urzędników miejskich, planistów, architektów, inżynierów, instalatorów i firmy dostarczającej rozwiązania w zakresie wody deszczowej. Ich wspólnym celem jest tworzenie zrównoważonych i przyjaznych społeczności rozwiązań, które chronią zasoby: historyczne, kulturowe i środowiskowe. Wavin w Niemczech ma zaszczyt być częścią tego dynamicznego sojuszu i przedsięwzięcia o takiej skali. Zakres projektu obejmuje powierzchnię 11 hektarów i około 750 pomieszczeń mieszkalnych. Zgodnie z założeniami urbanistów i architektów ze SMAQ, „Projekt rozwoju mieszkaniowego jest oparty na dwóch lokalnych warunkach granicznych: po pierwsze na południu znajduje się skraj malowniczego i imponującego lasu i po drugie na typowej dla tego miejsca mieszance różnych rodzajów osiedli z terenu Wolfsburg. Proponowana jest gęsto zabudowana, tarasowa „ekologiczna przestrzeń do życia” w formie „patchworku” z różnych rodzajów budownictwa mieszkaniowego (a co za tym idzie także różnych użytkowników), różnych przestrzeni publicznych i sąsiedzkich na różnych wysokościach oraz rytmicznej mieszaniny budynków i roślinności. 

 

Dzielnica Hellwinkel. Wyzwanie - zagospodarowanie wody deszczowej

 

Celem tego urbanistycznego projektu mieszkaniowego jest zapewnienie niemal całkowitej samowystarczalności w zakresie energii, wody deszczowej i infrastruktury, a przez to zrównoważonego rozwoju. Dzielnica ta doświadcza powodzi podczas obfitych opadów deszczu, a wysokie poziomy lustra wód gruntowych stają się problemem, ponieważ nie ma żadnego rozwiązania w zakresie zarządzania odprowadzaniem wody deszczowej. Punktem centralnym tej dzielnicy w zakresie zarządzania wodą deszczową jest Wiesenterrasse (taras Wiesen), składający się z górnej i dolnej części i zaprojektowany jako obszar zielony ze schodami promenady, które ciągną się po całym terenie. Poniżej tego obszaru zielonego powinny znajdować się duże zbiorniki magazynowe, które zapewnić powinny niezbędną pojemność i ochronę w przypadku obfitych opadów deszczu. W związku z tym obszar ten potrzebuje elastycznego rozwiązania w zakresie zagospodarowania wody deszczowej, które będzie się sprawdzało na terenie wznoszącym ze specjalnym projektem schodów i mniej przeszkadzającymi pokrywami studzienek kanalizacyjnych. 

 

Wiesenterrasse. Rozwiązanie w zakresie wody deszczowej

 

Postanowiono, że pod ładnie zagospodarowanym, wielofunkcyjnym terenem zielonym należy zapewnić retencję wody deszczowej. Zrównoważona koncepcja dotycząca wody deszczowej autorstwa Wavin koncentruje się na trzech filarach:

Odparowywanie przez obszary zielone

Zmniejszony odpływ powierzchniowy poprzez obszary obsadzone i zielone

Niewidoczne gromadzenie wody poniżej gruntu za pomocą zbiornika retencyjnego ze skrzynek Q-Bic Plus (woda może się przesączyć do zbiornika od góry, ale nie dostanie się do ziemi. Zamiast tego będzie kierowana przez regulatory przepływu i studzienki do kanalizacji miasta Wolfsburg)

Produkty zastosowane do tego rozwiązania to skrzynki retencyjno– rozsączające Wavin Q-Bic Plus (jako zbiornik retencyjny) oraz Wavin X-Stream (do odprowadzania wody deszczowej). Instalację pierwszego zbiornika buforowego zakończono na przełomie sierpnia/września 2016 r. 1500 skrzynek Q-Bic Plus – zainstalowano w 5 dni! W jaki sposób? Skrzynka Q-Bic Plus jest lekka i bardzo łatwa w montażu - elementy zatrzaskuje się na miejscu poprzez lekkie wciśnięcie. Dzięki zblokowanym uchwytom nie są potrzebne klipsy ani rurki łączące. Projekt rozpoczął się w 3. kwartale 2015 r. i zgodnie z planem zakończył się w roku 2018. Miejsce, w którym zostały zamontowane skrzynki Wavin Q-Bic Plus. Projekt Wolfsburg jest doskonałym przykładem na to, w jaki sposób sprawić, aby obszar miejski był odporny powodziowo i zrównoważony, bez uszczerbku dla jego piękna i uroku. Co najważniejsze, ludzie mieszkający w dzielnicy Hellwinkel mogą wygodnie odpoczywać, wiedząc, że będą zabezpieczeni przed powodzią i wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami, które pojawią się w przypadku wystąpienia nasilających się intensywnych opadów deszczu, które spływają ulicami