Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w gminie Grodzisk Wlkp.

Niezawodne i nowoczesne studzienki Tegra

„Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – gmina Grodzisk Wielkopolski” to przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych – z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja obejmowała realizację projektów w aglomeracji Grodzisk Wielopolski, między innymi budowę pięciu zlewni kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, wraz z przyłączami, dla Grodziska Wielkopolskiego, jak i terenów wiejskich. Dzięki wykonaniu tego zadania aż 90% gminy zostało skanalizowane. 

W ciągu kilku lat trwania przedsięwzięcia dostarczyliśmy – na potrzeby różnych etapów inwestycji – nasze niezawodne, kompleksowe rozwiązania z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych. Zastosowany został nasz trwały i  szczelny system do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, który przeznaczony jest  do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wody deszczowej.

Sieć kanalizacyjna została również wyposażona w nasze innowacyjne studzienki Tegra. Dzięki najszerszej na rynku ofercie studzienek zarówno włazowych, jak i inspekcyjnych, o różnych średnicach i różnym poziomie zaawansowania technicznego, mogliśmy sprostać wszelkim wymaganiom stawianym przez inwestora na różnych etapach realizacji przedsięwzięcia.

Studzienki Wavin Tegra zapewniły wysoki standard wykonania sieci oraz przyjazną eksploatację.
Studzienki Tegra – dzięki kinetom kątowym i nastawnym kielichom – umożliwiły podłączenie pod każdym kątem, eliminując tym samym naprężenia i zapobiegając uszkodzeniom oraz nieszczelnościom.  W trakcie realizacji tego zadania zamontowanych zostało ponad 170 sztuk włazowych studzienek Tegra 1000, ponad 270 sztuk studzienek Tegra 600 oraz około 400 sztuk studzienek inspekcyjnych Tegra 425. 
Studzienki Wavin Tegra zapewniły wysoki standard wykonania sieci oraz przyjazną eksploatację.


Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się