Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze

Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U i studzienki Tegra

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze to przedsięwzięcie, które miało na celu dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica do wymagań prawa polskiego i unijnego. Cała inwestycja zrealizowana została w pięciu etapach i jest jednym z ważniejszych projektów, jakie powstały na terenie gminy w ostatnich latach.

Kanalizacja grawitacyjna – ze względu na warunki terenowe, usytuowanie cieków wodnych i uzbrojenie terenu – pozwoliła na poprowadzenie kanalizacji sanitarnej zarówno na działkach prywatnych, jak i w obrębie dróg gminnych. Ścieki odprowadzane są obecnie do oczyszczalni zlokalizowanej w rejonie Wapienicy. Wykonana kanalizacja składa się z odcinków podzielonych na kolektor główny grawitacyjny, kolektory przyłączeniowe oraz przyłącza do budynków.

Szerokie zastosowanie

W ramach tego projektu na etapie IV – polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla Jaworza Średniego i Jaworza Nałęża – oraz na etapie V – podczas budowy kanalizacji przy ulicach: Bielskiej, Olszynowej oraz Jasionowej – zastosowane zostały rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, przeznaczone do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych i wody deszczowej. Wykorzystano tam również nasze nowoczesne studzienki z tworzyw sztucznych: Tegra 1000, Tegra 600, Tegra 425 oraz studnie Basic 1000.
Użycie studzienek z tworzywa sztucznego ma na celu zminimalizowanie procesu infiltracji wód gruntowych do kolektora kanalizacji sanitarnej. Ze względu na warunki terenowe wykorzystano studzienki tworzywowe z rodziny Tegra, stosując  ich odpowiednie posadowienie, czyli właściwą podsypkę, obsypkę oraz zwieńczenie studzienki dostosowane do rodzaju terenu. Studzienki włazowe Tegra 1000 zamontowane zostały na załamaniach kanałów oraz węzłach połączeniowych, natomiast studzienki Tegra 600 wykorzystano jako elementy pośrednie. Na przyłączach zastosowano studzienki Tegra 425. 

Ze względu na warunki terenowe wykorzystano studzienki tworzywowe z rodziny Tegra, stosując  ich odpowiednie posadowienie
Łącznie do realizacji IV i V etapu projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze” wykorzystano ponad 600 sztuk studzienek tworzywowych Tegra oraz około 9 km rur kanalizacji zewnętrznej z PVC-U. Użyto także rur z systemu Wavin X-Stream o średnicy fi 600 mm.


Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się