Najwyższej jakości rozwiązania

Innowacyjne centrum badawcze

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu stanowi bazę do rozwoju badań oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich zastosowań. Projekt objął budowę centrum danych – budynku z salami technologicznymi – oraz powiązanego z nim obiektu laboratoryjno-biurowego. Powstały kompleks jest jednym z najważniejszych miejsc dla polskiej nauki. To tutaj odbywać się będą badania z obszaru ICT – począwszy od sieci nowych generacji, poprzez struktury chmurowe, obliczenia rozproszone oraz badania z zakresu nowych mediów.

Uzbrojenie terenu

Podczas budowy tego innowacyjnego centrum zastosowano rozwiązania firmy Wavin w zakresie odwadniania dachów oraz odpowiednie systemy kanalizacji zewnętrznej i wewnątrzbudynkowej. Teren uzbrojony został w nasz system kanalizacji zewnętrznej z PVC U, przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych. Niezbędnym elementem uzbrojenia sieci są również studzienki kanalizacyjne. Studnie inspekcyjne Tegra 600 wraz z rurami kanalizacyjnymi gładkościennymi z PVC stworzyły spójny i niezawodny system kanalizacji grawitacyjnej. Wewnątrz budynku wykonawca zastosował system kanalizacji wewnętrznej wykonany również z PVC oraz system kanalizacji wewnętrznej z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).

Niestandardowe prowadzenie przewodów

Firma Wavin zadbała także o dobór podciśnieniowego systemu odwadniania dachów – Wavin QuickStream. Zwieńczenie obiektu stanowi tzw. dach zielony, w związku z czym uwzględniliśmy przy tym wpusty z elementami przeznaczonymi właśnie do tego typu rozwiązań. Warto również zwrócić uwagę na niestandardowy sposób zamontowania przewodów instalacyjnych. Zazwyczaj przewody systemu podciśnieniowego prowadzone są w budynkach pod stropem, jednak w tym przypadku instalacja zaprojektowana została w tzw. przestrzeni technicznej, znajdującej się pod podłogą. Montaż systemu odbył się szybko i sprawnie, a instalacja funkcjonuje bezpiecznie oraz bezawaryjnie. 

Zwieńczenie obiektu stanowi tzw. dach zielony, w związku z czym uwzględniliśmy przy tym wpusty z elementami przeznaczonymi właśnie do tego typu rozwiązań.