Skuteczne i nowoczesne rozwiązania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej

Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra

Projekt pod nazwą „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – obejmował trzy etapy. Jego głównym celem było dostosowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zielona Góra do wymogów Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt obejmował nie tylko budowę nowych sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych na nieskanalizowanych obszarach, lecz także renowację istniejących kanałów ściekowych o złym stanie technicznym na terenie miasta. Dzięki realizacji tego projektu zbiorczym systemem kanalizacji zostało objętych ponad 99% wszystkich mieszkańców aglomeracji Zielona Góra.

Na każdym z trzech etapów inwestycji nasza firma dostarczyła skuteczne i nowoczesne rozwiązania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Szczególnie aktywni byliśmy przy realizacji etapu trzeciego, który obejmował budowę systemu kanalizacji sanitarnej przy ul. Langiewicza w Zielonej Górze oraz w miejscowościach: Łężyca, Krępa i Zawada. Dostarczyliśmy około 40 km rur kanalizacji zewnętrznej z PCV, ponad 1000 sztuk studni niewłazowych Tegra 425, studzienek Tegra 600 oraz ponad 150 sztuk Tegra 1000.

Na każdym z trzech etapów inwestycji nasza firma dostarczyła skuteczne i nowoczesne rozwiązania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.
Wymagania stawiane obecnie systemom kanalizacyjnym są bardzo wysokie. Stosowane rozwiązania muszą zapewniać trwałość, szczelność, poprawne warunki hydrauliczne, odporność chemiczną i temperaturową. Muszą również być dostosowane do warunków eksploatacyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wdrożeniu zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik wytwarzania nasze studzienki spełniają wszelkie wymagania, zapewniają bezpieczeństwo użytkowania oraz eliminują standardowe problemy towarzyszące wyposażeniu sieci kanalizacyjnej.


Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się