Odwodnienie 10 obiektów inżynierskich

Budowa drogi ekspresowej S7

Trwa budowa drogi ekspresowej S7 na terenie Krakowa. Jest to tak zwana Trasa Nowohucka, wraz z przeprawą mostową przez Wisłę. Celem inwestycji jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i poprawa jakości życia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego. Ma ona również zapewnić szybkie i komfortowe połączenie komunikacyjne w ruchu międzynarodowym oraz krajowym na kierunku północ–południe.

Most MD-7 na Wiśle

Biorąc udział w realizacji projektu, firma Wavin dostarcza skuteczne rozwiązania w zakresie odwodnienia wiaduktów i mostów. Nasz system z HDPE jest montowany na 10 obiektach (wiadukty i mosty). Na wyjątkową uwagę zasługuje tutaj most o nazwie MD-7 na Wiśle, którego konstrukcja wymagała od nas szczególnego podejścia w zakresie doboru systemu. Jest to tak zwany most pylonowy – ma dwa pylony o wysokości około 50 m powyżej jezdni. Długość mostu wynosi 706 m. Na obiekcie zamontowane zostały 4 kolektory odwodnienia – o średnicach od ϕ 250 do ϕ 315 mm każdy. 

Był to obiekt trudny do odwodnienia, ponieważ konstrukcja mostu stanowiła połączenie kilku typów konstrukcji...
mówi Tomasz Pietras , projektant z zespołu Wavin

Dobór systemu OWiM

Był to obiekt trudny do odwodnienia – mówi Tomasz Pietras, projektant Wavin – ponieważ konstrukcja mostu stanowiła połączenie kilku typów konstrukcji: stalowej z poprzecznicami, żelbetowej z poprzecznicami oraz skrzynkowej (dla każdego z kolektorów). Na etapie projektowania odwodnienia musieliśmy określić położenie kolektorów w 79 poprzecznicach i 2 przyczółkach dla obu jezdni. Do tego dochodziły zmiany kierunków prowadzenia kolektorów przy przejściach między różnymi typami konstrukcji (ze względu na ograniczone możliwości prowadzenia odwodnienia).

Specyficzne dla tego obiektu jest to, że montaż konstrukcji wykonuje się z jednego brzegu na drugi metodą nasuwową, z podparciem w nurcie rzeki. Zastosowanie systemu firmy Wavin do odwadniania wiaduktów i mostów z HDPE – zarówno na moście MD-7, jak i na pozostałych obiektach – zapewni sprawną, skuteczną i bezpieczną eksploatację. Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się