wtorek, 30 sierpnia 2022

Na co warto zwrócić uwagę przy odwadnianiu dachów płaskich

System Wavin QuickStream jest podciśnieniową instalacją do odwadniania dachów. O ile w tradycyjnych systemach odwodnieniowych odprowadzanie wody odbywa się wyłącznie dzięki sile grawitacji, o tyle w systemie podciśnieniowym siła grawitacji służy do wytworzenia podciśnienia w przewodach, co powoduje zwiększenie wydajności.

QS image 1


System podciśnieniowy Wavin Quickstream to rury, kształtki, system mocowania i oczywiście wpusty dachowe ze specjalną przegrodą, zabezpieczającą przed dostawaniem się powietrza do instalacji. Dzięki tej właściwości wpustów przewody są całkowicie wypełnione wodą (100%), a to z kolei umożliwia szybsze odprowadzanie wody deszczowej zwiększające bezpieczeństwo obiektu.

Zalety wynikające z podciśnieniowej charakterystyki pracy to:

 • duża wydajność wpustów (mniejsza ilość wpustów)
 • przewody całkowicie wypełnione wodą (mniejsze średnice instalacji)
 • mniejsze średnice instalacji (łatwiejszy montaż)
 • mniejsza ilość pionów (mniej robót ziemnych)
 • przewody poziome prowadzone bez spadku (swoboda w ustalaniu tras instalacji)
 • duża prędkość przepływu (samooczyszczanie się przewodów)


QS image schemat

 

System podciśnieniowego odwadniania dachów ma wiele zalet jednak, aby pracował właściwie trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, do których należą:

Montaż systemu zgodnie z projektem.

Dla każdego projektu Wavin przygotowuje dobór wraz ze szczegółową specyfikacją asortymentową i techniczną w oparciu o charakterystykę miejsca i konstrukcji korzystając z dedykowanego oprogramowania. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do wszystkich zaleceń. Jakiekolwiek odchylenia od projektu mogą wpłynąć niekorzystnie na wydajność, a nawet spowodować wadliwe działanie systemu.

Montaż przewodów zgodnie z wytycznymi.

Dobra praca instalacji zależy od prawidłowego montażu – sposobu łączenia i mocowania. Szereg z tych informacji opisanych jest szczegółowo w katalogu dotyczącym systemu. Ponadto Wavin prowadzi szkolenia techniczne w zakresie zgrzewania rur i kształtek.

Przewody poziome prowadzone bez spadku.

System Wavin QuickStream działa z dużymi prędkościami przepływu w instalacji, co powoduje bardzo dobre samooczyszczanie się przewodów. Dzięki temu nie ma konieczności układania instalacji ze spadkiem, co ułatwia jej prowadzenie oraz minimalizuje wymaganą przestrzeń montażową.

Przewody prowadzone bez zasyfonowania.

Ujemne nachylenie, czyli tzw. przeciw spadek tworzy syfon. W systemach podciśnieniowych nie jest to zalecane, ponieważ podczas uruchamiania systemu, gdy woda zaczyna płynąć pełnym przekrojem, w takim syfonie może  zostać uwięzione powietrze i uniemożliwić odwodnienie całego przekroju.

Nie dopuszczać do zanieczyszczenia przewodów resztkami materiałów.

Obecność brudu, zadziorów i resztek materiałów budowlanych może negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie systemu. Dlatego tak ważne jest czyszczenie instalacji w trakcie montażu oraz po jego zakończeniu.

Stosować kolana i trójniki o kącie 45˚ i redukcje ekscentryczne.

Stosowanie kolan i trójników o kącie 45˚ i redukcji ekscentrycznych powoduje mniejsze straty hydrauliczne, bardziej laminarny przepływ, a tym samym szybsze usunięcie resztek powietrza
z instalacji. Dzięki temu system szybciej może zacząć pracować w układzie podciśnieniowym.

Stosowanie kielichów kompensacyjnych tylko w miejscach zaznaczonych w projekcie.

Po zamontowaniu system Wavin QuickStream jest poddawany zmianom temperatury i obciążeniom dynamicznym. Wszelkie oscylacje lub wibracje, pochodzące z częściowo wypełnionych rur, muszą być skutecznie tłumione. Zaleca się, aby wszystkie połączenia były odporne na rozciąganie.

Mocować wpusty dachowe i system przewodów zgodnie z wytycznymi.

Jednym z najważniejszych elementów systemu są wpusty dachowe – ich niewłaściwy montaż może powodować kondensację lub przecieki. W ofercie Wavin znajdują się wpusty dedykowane
do konkretnych rodzajów dachów wyposażone w odpowiednie systemy montażowe.

Zasadniczo można wyróżnić:

 • wpusty metalowe QSM 75 wyposażone w przyłącze gwintowane o średnicy 2,5” w wariantach do:
  • papy
  • folii
  • rynny

 

QSM v2

 

 • wpusty tworzywowe QSP+ wyposażone w przyłącze gwintowane o średnicy 2,5” w wariantach do:
  • papy
  • folii

QSP v2

 

Karty katalogowe dotyczące wpustów dostępne są tutaj.

 

 

Nie włączać przewodów instalacji grawitacyjnej do systemu podciśnieniowego.

Włączenie instalacji grawitacyjnej spowoduje zasysanie powietrza do systemu Wavin QuickStream, a w konsekwencji zaburzenia efektu podciśnieniowego i niewłaściwą pracę całego układu.

 

Dobór odpowiedniej średnicy przewodu odpływowego (przy przejściu z systemu podciśnieniowego na system grawitacyjny).

Należy sprawdzić czy przewód grawitacyjny/odbiornik wody deszczowej został dobrany prawidłowo i będzie w stanie odprowadzać zakładane ilość wody w układzie grawitacyjnym/bezciśnieniowym.

 

Używać rur i kształtek z odpowiedniego materiału

Konieczne jest stosowanie wyłącznie materiałów zalecanych przez Wavin stanowiących elementy składowe systemu Wavin QuickStream.

 

Podsumowując Wavin QuickStream to system o wysokiej wydajności, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie sumarycznej długości przewodów, liczby wpustów, jak i średnic przewodów, co wraz z krótszym czasem montażu daje wymierne oszczędności miejsca instalacji oraz nakładów inwestycyjnych. System ten jest wykonany z materiału odpornego na niskie i wysokie temperatury, co daje możliwość stosowania również wtedy, gdy istnieje ryzyko zamarzania wody. Duża elastyczność materiału pozwala stosować go w obiektach, w których występują wibracje lub obciążenia dynamiczne, a wysoka odporność na ścieranie umożliwia transport mediów zanieczyszczonych.

Dokładna specyfikacja materiałowa dostarczana przez zespół doborowy Wavin wraz z rozrysowanymi przebiegami i średnicami rur ułatwiają wykonanie kompletnej instalacji i ograniczają powstawanie odpadów na budowie. A przy zachowaniu właściwego montażu gwarantują bezawaryjną pracę.

System Wavin QuickStream został zastosowany m.in. w poniższych obiektach:

 

 Referencje d    Referencje Stadion Wrocaw    Referencje Posnania  
           
 Dworzec Łódź Fabryczna w Łodzi    Stadion piłkarski we Wrocławiu   Centrum Handlowe Posnania w Poznaniu