Mexichem – którego częścią jest Wavin – zmienia się w Orbia: To Advance Life Around the World

Mexichem, którego częścią jest Wavin, informuje o zmianie nazwy i będzie kontynuował działalność pod nazwą Orbia. Ambicją Wavina jako globalnego gracza jest zrównoważona praca na rzecz zmian. Ambicja ta jest zbieżna z przekształceniem firmy macierzystej Mexichem w organizację ukierunkowaną na cel.

Orbia ma bogatą historię jako producent ważnych towarów, a dzięki inwestycjom i strategicznemu wzrostowi stała się jednym ze światowych liderów w dziedzinie polimerów, materiałów i infrastruktury. Obecnie Orbia działa w ponad 40 krajach i zatrudnia ponad 22 000 osób na całym świecie. To pozycja, która pociąga za sobą wysoki poziom odpowiedzialności.  

Zmiana nazwy odzwierciedla roczny proces, w trakcie którego firma pracowała nad tym, aby stać się organizacją, która wykorzystuje swój globalny wpływ na poprawę jakości życia ludzi i społeczności. Celem Orbia jest "Advance Life Around the World" (pol. “Podnosić poziom życia na świecie”)

Długoterminowa strategia Orbia umożliwia organizacji szybkie reagowanie na globalne możliwości, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, zmniejszenie niedoboru wody, ponowne zdefiniowanie przyszłości środowiska miejskiego, połączenie społeczności na całym świecie z ogólnoświatową infrastrukturą danych oraz postęp w zakresie zdrowia i dobrobytu, przy wykorzystaniu innowacji i koncentracji na konsumentach.  
 
Skupienie się na zrównoważonym wzroście zostało również podkreślone w ImpactMark™, który jest punktem odniesienia, częścią logo Orbia, określającym postęp Orbia w odniesieniu do długoterminowej kondycji finansowej, zrównoważonego rozwoju środowiskowego i postępu społecznego. Każdego roku Orbia będzie informować o postępach w realizacji celów w oparciu o zmierzone wyniki. 
 
Wysiłki Wavin w dziedzinie zrównoważonego rozwoju będą kontynuowane w pełnym zakresie przy wsparciu Orbia. Orbia inwestuje w długoterminową wizję skoncentrowaną na zrównoważonym wzroście, biorąc pod uwagę wpływ na ludzi, planetę i zyski.  
 
Zmiana nazwy Mexichem wspiera ambicję Wavin, aby pracować na rzecz zmian jako globalny gracz. Wszystkie działania związane z Budownictwem i Infrastrukturą (Building & Infrastructure) w ramach Orbia będą teraz skupione pod globalną marką Wavin, co umożliwi współpracę jako jeden zespół na skalę światową.  


Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia strony www.orbia.com

Pełną  notatkę prasową w języku angielskim pobierz tutaj: