9 czynników mających znaczenie przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych

Zmiany klimatyczne wymagają nowych rozwiązań kanalizacyjnych 

Wiele czynników ma wpływ na określenie najlepszego rozwiązania dla zagospodarowania wody deszczowej.. Dla tych, którzy nie znają statystyk, częste przekazy telewizyjne pokazujące zalane ulice i piwnice są wystarczającym dowodem na to, że zmiany klimatyczne mają wpływ na częstotliwość i intensywność opadów. Wszyscy, którzy  zaangażowani są w zagospodarowanie wód deszczowych obawiają się takich zmian i szukają najlepszych rozwiązań. W swoich działaniach analizują i optymalizują cały proces, poczynając od zarządzania wodą deszczową w danym miejscu (infiltracja) lub jej buforowaniem, a kończąc na odprowadzeniu do wody odbiornika. Określenie najlepszego rozwiązania dla danej sytuacji jest złożonym zadaniem, na które wpływ ma wiele zmiennych. Ich analiza jest wyzwaniem dla specjalistów.

 

Cel projektu: zapobieganie  powodzi spowodowanej opadami deszczu.

Technicznie możliwe jest skonstruowanie systemu odprowadzania wody deszczowej, który poradzi sobie niemal z każdą burzą, nawet jeśli zmiany klimatyczne będą postępować. Jednak takie rozwiązanie będzie bardzo kosztowne. Władze gmin, spółki wodne i inne organy lub instytucje zarządzające akceptują pewne ryzyko powodzi, np. poprzez określenie planu sieci kanalizacji deszczowej, w którym obliczona zdolność systemu może być niewystarczająca średnio raz na 5 lub 10 lat.

Obliczenia te wykorzystują normę 'zdarzeń opadowych', zgodnie z normą PN-EN-752. Opad o prawdopodobieństwie 20%, występuje średnio raz na pięć lat (T = 5). Opad o prawdopodobieństwie 10% to opad zdefiniowany jako występujący średnio raz na 10 lat. Skutki burz o takim nasileniu wzrosły w ostatnich dziesięcioleciach, zwłaszcza na obszarach miejskich. Wynika to z większego zagęszczenia zabudowy oraz powierzchni nieprzepuszczalnych, które powodują, że więcej wód opadowych trafia do kanalizacji burzowych.
 

Wiele rozwiązań, ale jedno najlepsze


W związku z tym wiele istniejących systemów kanalizacji deszczowych będzie wymagało dostosowania, a nowe systemy będą miały bardziej rygorystyczne wymogi. Projektanci mają wiele możliwości: począwszy od wyboru między infiltracją a zbieraniem lub odprowadzaniem wody (lub ich kombinacja), a kończąc na niezliczonych  zestawieniach opcji projektowych, które określą ostateczny system kanalizacji deszczowej. Najlepsze indywidualne rozwiązanie jest ustalane z uwzględnieniem specyfiki projektu. Obejmuje ona między innymi: rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych, dostępne miejsce, wydajność istniejącej infrastruktury oraz preferencje klienta itp.

Złożoność takich sytuacji, a także czynników, które projektanci muszą rozważyć w procesie analizy, przedstawiono w sposób przejrzysty na infografice "9 czynników mających znaczenie przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych". Zadaniem specjalistów jest znalezienie idealnego rozwiązania zagospodarowania wód deszczowych, które spełni konkretne wymagania w ramach akceptowalnych kosztów.