Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
STOSOWANE PRZEZ WAVIN POLSKA S.A Z SIEDZIBĄ W BUKU
W OBROCIE PROFESJONALNYM
OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 02.01.2018 ROKU