Polityka prywatnosci Wavin i warunki użytkowania www

Polityka plików "cookies" 

Niniejsza polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej wavin.pl 
 
 
Czym są pliki "Cookies" 
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane podczas przeglądania stron internetowych i przechowywane w dedykowanych do tego urządzeniach (komputerach, tabletach, smartfonach, itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 
Do czego używamy plików "cookies" 
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co pozwala na doskonalenie struktury i zawartości strony, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. 
 
Usuwanie plików "cookies" 
Standardowo większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczne akceptowanie plików „cookies”. Można zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby pliki „cookies” były blokowane w całości lub częściowo, albo tak, aby każdorazowo otrzymywać komunikat o wysyłaniu plików „cookies” na urządzeniu. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

Warunki Ogólne korzystania z witryny internetowej  

 

Witamy na stronie internetowej Wavin. Korzystając z tej strony zgadzają się Państwo przestrzegać naszych ogólnych warunków korzystania z witryny internetowej. Zwracamy Państwa uwagę, że warunki te mogą być od czasu do czasu zmieniane. Użytkownikom strony zaleca się regularnie czytać niniejsze warunki w celu odnotowania możliwych zmian. Warunki są także dostępne do wglądu w siedzibie [spółki] Wavin, pod adresem: Stationsplein 3, (8011 CW) Zwolle, Holandia. Jeżeli życzą sobie Państwo uzyskać wydruk niniejszych warunków, prosimy przesłać nam wiadomość email podającą Państwa adres na adres info@wavin.com. 
Postanowienia ogólne  
 
Niniejsza witryna internetowa należy do oraz jest prowadzona przez Wavin N.V., spółkę założoną zgodnie z prawem niderlandzkim, o numerze w rejestrze handlowym 05078970. W niniejszych warunkach ogólnych [spółka] Wavin N.V., wraz ze swoimi filiami, jak również rozłącznie, będzie nazywana “Wavin”. 
Wyłączenie odpowiedzialności 
 
Wavin podejmie w rozsądnym zakresie starania w celu dostarczania aktualnych i dokładnych informacji publikowanych w witrynie internetowej. Jednakże pełni ona jedynie funkcje informacyjne. Informacje udostępniane na stronie Wavin nie będą stanowiły podstawy do egzekwowania jakichkolwiek praw. 
Odpowiedzialność  
 
Wavin nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju wynikające z Państwa dostępu lub braku dostępu do tej witryny internetowej, bądź z faktu, iż polegali Państwo na jakiejkolwiek informacji udostępnionej w witrynie, włączywszy bez ograniczeń szkody, jakie mogły zostać spowodowane wirusami, które mogłyby zainfekować Państwa sprzęt komputerowy, wadliwym oprogramowaniem lub danymi, użyciem środków komunikacji elektronicznej, włączywszy bez ograniczeń szkody wynikające z braku, bądź opóźnienia wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną, ich przechwycenia lub manipulacji przez strony trzecie lub programy komputerowe używane do komunikacji elektronicznej i transmisji wirusów, chyba że takie 

 

szkody będą wynikiem jakiegokolwiek zamierzonego wykroczenia lub zaniedbania ze strony Wavin. 
 
Odnośniki do stron  
 
Strona internetowa Wavin może udostępniać linki lub odnośniki do witryn internetowych stron trzecich. Wavin zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść takich innych witryn. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że nasze oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookies nie dotyczy pobierania i przetwarzania Państwa danych na innych witrynach. Wavin nie będzie odpowiadać za szkody lub uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju wynikające z Państwa dostępu lub braku dostępu do takich innych witryn i informacji na nich zamieszczanych bądź z faktu, iż używali lub polegali Państwo na jakiejkolwiek informacji udostępnianej w takich innych witrynach. Wszelkie linki do takich innych stron internetowych udostępnia się jedynie dla wygody użytkowników niniejszej witryny. 
 
Inne informacje dostarczane przez użytkownika  
 
Wavin będzie mógł używać lub kopiować w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek celu wszystkie informacje i/lub materiały ("Materiały"), włączywszy pomysły, wynalazki, koncepcje, techniki, oprogramowanie lub wiedzę specjalistyczną ujawniane na stronie, dostarczane przez użytkownika. Cele takie mogą zawierać ujawnienie Materiałów stronom trzecim i/lub wykorzystywanie, produkcję i/lub handlowanie tymi Materiałami. Wavin nie będzie związany żadnym zobowiązaniem zachowania poufności odnośnie Materiałów. Użytkownik niniejszym zabezpieczy i zwolni Wavin z odpowiedzialności w przypadku wszelkich czynności, roszczeń i zobowiązań, poniesionych lub zaciągniętych przez Wavin w konsekwencji użycia i/lub eksploatacji Materiałów przez Wavin. 
Produkty i usługi 
 
Wszystkie produkty i usługi sprzedawane przez Wavin podlegają odpowiednim standardowym Ogólnym Warunkom Sprzedaży zamieszczonych na www.wavin.pl. 
Własność intelektualna  
 
Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej odnośnie niniejszej witryny internetowej i wszystkie informacje udostępniane na niej lub przez nią (w postaci tekstów, obrazów, layout’u, oprogramowania i innych materiałów) należą do Wavin. Wavin zezwala Państwu na wyświetlanie, przechowywanie i reprodukowanie materiałów z niniejszej strony internetowej do osobistego użytku oraz wyłącznie w celach niehandlowych i informacyjnych. Korzystanie z witryny internetowej Wavin podlega następującym warunkom: •  Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być dystrybuowana lub sprzedawana dla osiągnięcia zysku handlowego lub celów politycznych. •  Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być w żaden sposób modyfikowana. • Na każdej kopii lub jej części musi pojawiać się informacja o prawach autorskich ("ze strony internetowej Wavin") i data kopiowania. •  Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, wszystkie znaki firmowe ukazywane na stronie 

 

internetowej należą do Wavin lub zostały jej udostępnione w ramach licencji. •  Żaden z zapisów w niniejszej stronie internetowej nie powinien być uznawany za podstawę do udzielania jakiejkolwiek licencji lub prawa odnośnie jakiegokolwiek znaku firmowego, prawa autorskiego, patentu lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej Wavin. •  Pisemna zgoda Wavin wymagana jest dla jakiegokolwiek innego użytkowania własności intelektualnej zawartej w niniejszej stronie internetowej i wszelkich informacji zamieszczanych na stronie lub poprzez stronę. Ściśle zabrania się jakiegokolwiek nadużywania treści tej witryny internetowej. 
Stosowane prawo, jurysdykcja 
 
Dostęp do niniejszej strony internetowej jest możliwy dla użytkowników z wielu państw na całym świecie. Jako, że każde z tych państw posiada prawo mogące różnić się od prawa holenderskiego, poprzez korzystanie z tej strony zgadzają się Państwo na to, że prawo holenderskie będzie stosowane do wszelkich spraw wynikających lub odnoszących się do używania treści niniejszej strony internetowej lub informacji udostępnionych Państwu przez tę stronę. Użytkownik także zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Holandii w związku z takimi sprawami.  
Klauzula salwatoryjna 
 
Jeżeli niniejsze Warunki ogólne korzystania z witryny internetowej są lub staną się częściowo nieważne, strony nadal będą związane w taki sam sposób pozostałą częścią tychże Warunków. Strony zastąpią nieważną część postanowieniami, które będą ważne i będą miały skutki prawne odpowiadające w możliwie najbliższym stopniu nieważnym postanowieniom, pod względem treści i znaczenia niniejszych Warunków ogólnych korzystania z witryny internetowej.