Laboratorium Zakładowe Wavin

 

Laboratorium Zakładowe wykonuje badania rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz badania poliolefin i PVC.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Laboratorium Zakładowe wdrożyło i utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 
W 2010 roku Laboratorium Zakładowe Wavin Polska S.A. otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w dziedzinie badań (certyfikat akredytacji nr AB 1256), a w 2016 roku w dziedzinie wzorcowań (certyfikat akredytacji nr AP 167). 
Laboratorium Zakładowe Wavin Polska S.A. jako pierwsze w Polsce posiada akredytację na wzorcowanie średnicówek taśmowych zarówno do pomiarów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA, co oznacza iż wyniki badań i wzorcowań objętych akredytacją PCA są uznawane przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia, czyli w większości krajów na świecie.

Od 2017 roku Laboratorium Zakładowe posiada uznanie DIN CERTCO. Oznacza to, iż Laboratorium Zakładowe może prowadzić badania w ramach procedur certyfikujących DIN CERTCO zgodnie z określonymi normami dotyczącymi wyrobów.

 

Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium Zakładowe 

Metody objęte akredytacją PCA oznaczono literą „A

 

A oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw sztucznych (MFR i MVR)

A oznaczanie czasu indukcji utleniania poliolefin (OIT)

A oznaczanie gęstości metoda zanurzeniową

A oznaczanie stopnia zdyspergowania pigmentu lub sadzy

A oznaczanie zawartości części lotnych w polietylenie

A oznaczanie temperatury mięknienia wg Vicata 

A oznaczanie zawartości popiołu tworzyw sztucznych

A pomiary wymiarów geometrycznych rur i kształtek 

A sprawdzanie wyglądu, barwy rur i kształtek 

A oznaczanie odporności rur na ciśnienie wewnętrzne przy próbie hydrostatycznej w zakresie temperatur: 20 - 110 °C 

A oznaczanie właściwości mechanicznych rur z tworzyw termoplastycznych podczas rozciągania 

A oznaczanie sztywności obwodowej rur 

A oznaczanie elastyczności obwodowej rur 

A oznaczanie sztywności obwodowej rur trzonowych 

A badanie odporności rur z PVC na dichlorometan 

A badanie odporności rur na uderzenie zewnętrzne – metodą spadającego ciężarka 

A badanie odporności rur na uderzenie zewnętrzne – metodą schodkową w temp. -10°C, 0°C ,23°C

A badanie zmian w wyniku ogrzewania kształtek wtryskiwanych 

A badanie odporności na uderzenie kształtek 

A oznaczanie skurczu wzdłużnego rur 

A oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie połączeń zgrzewanych wg ISO 13953 

A oznaczanie odporności rur na powolną propagację pęknięć – test karbu

A oznaczanie odporności rur na powolną propagację pęknięcia – test stożka 

A oznaczanie odporności rur na zaciskanie 

A badanie szczelności połączeń - metoda badania wodą 

A badanie szczelności połączeń systemów rur kanalizacji wewnętrznej – metoda badania powietrzem 

A badanie szczelności połączeń kielichowych z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym 

A badanie odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury systemów z tworzyw sztucznych 

A badanie wytrzymałości mechanicznej kształtek 

A badanie wodoszczelności rynny 

A badanie odporności na przyspieszone starzenie – metoda naświetlania lampami UV 

A ocena zmiany barwy w skali szarości

A oznaczanie sztywności obwodowej kształtek 

A oznaczanie wskaźnika pełzania rur

A oznaczanie skurczu obwodowego rur

A badanie odporności rynny na uderzenie

A pomiar koloru metodą spektrofotometryczną

A wytrzymałość na ściskanie rur osłonowych wg PN-EN 61386-24:2010

odporność na uderzenie rur osłonowych wg PN-EN 61386-24:2010

oznaczanie temperatur topnienia i stopnia krystaliczności polimerów metodą mikrokalorymetrii skaningowej

próba zginania połączeń zgrzewanych wg PN-EN 12814-1 

próba krótkookresowego rozciągania połączeń zgrzewanych wg PN-EN 12814-2 

badanie szczelności połączeń kielichowych rur ciśnieniowych przy krótkotrwałym i długotrwałym wewnętrznym ciśnieniu hydrostatycznym oraz przy krótkotrwałym podciśnieniu powietrza

badanie ścieralności rur

starzenie naturalne wyrobów

badanie wytrzymałości złącza rur drenarskich karbowanych

badanie odporności na uderzenia zewnętrzne rur drenarskich karbowanych

badanie odporności na udarowe rozciąganie rur drenarskich karbowanych

badanie odporności dna studni na uderzenie

LABORATORIUM METROLOGICZNE

Wykonuje precyzyjne pomiary wymiarów geometrycznych elementów o dowolnym kształcie na maszynie pomiarowej oraz, na potrzeby Wavin Polska S.A., wzorcuje wewnętrzne następujące narzędzia pomiarowe

- wzorcowanie wewnętrzne suwmiarek, grubościomierzy, czujników analogowych i cyfrowych, mikrometrów, średnicówek taśmowych i czujnikowych,

-  wzorcowanie wewnętrzne mierników temperatury,

- wzorcowanie wewnętrzne ciśnieniomierzy i przetworników ciśnienia.

Laboratorium Metrologiczne posiada akredytację PCA w dziedzinie wzorcowań nr AP 167 obejmującą średnicówki taśmowe, suwmiarki, grubościomierze, głowice mikrometryczne i czujniki elektroniczne.

Certyfikat akredytacji            AB 1256

pobierz

Zakres akredytacji AB 1256

pobierz

Certyfikat akredytacji            AP 167

pobierz

Zakres akredytacji AP 167

pobierz

Ogólne warunki świadczenia usług 

przez Laboratorium Zakładowe Wavin

pobierz

KONTAKT

laboratorium.pl@wavin.com

zobacz kontakty
X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się