Akredytowane Laboratorium Wavin

Laboratorium Zakładowe wykonuje badania rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz badania poliolefin i PVC.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Laboratorium Zakładowe wdrożyło system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1256 i AP167

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement). Oznacza to, że wyniki badań objętych akredytacją PCA są uznawane przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia. 

Laboratorium Zakładowe świadczy usługi badawcze również dla Klientów zewnętrznych w zakresie metod badań wymienionych poniżej. 

Kontakt: 

e-mail: laboratorium.pl@wavin.com