O Wavin

O Wavin Polska

O Wavin Polska

Wavin Polska jest częścią grupy Wavin - lidera w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i infrastrukturalnego. Dowiedz się więcej
Laboratorium Zakładowe Wavin

Laboratorium Zakładowe Wavin

Laboratorium Zakładowe wykonuje badania rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz badania poliolefin i PVC. Laboratorium posiada system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1256 i AP 167. Dowiedz się więcej
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Wavin ustanawia najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oferowane przez nas systemy są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiały naszym klientom osiąganie ich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, produkowane są w zgodzie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, a tam gdzie jest to możliwe z zastosowaniem materiałów pochodzących z recyklingu. Dowiedz się więcej
Praca w Wavin Polska

Praca w Wavin Polska

Pracownicy Wavin wyznają wspólny cel - dostarczać skuteczne rozwiązania pozwalające zaspokajać potrzeby naszych klientów. Sprawdź jakie kompetencje są dla nas kluczowe. Dowiedz się więcej
Centrum usług wspólnych

Centrum usług wspólnych

Centrum Usług Wspólnych Wavin (SSC) świadczy usługi spółkom Grupy Wavin zlokalizowanym w całej Europie, w zakresie procesów księgowych, a także procesów zakupowych, Master Data i IT business applications. Dowiedz się więcej
Sieć dystrybucji produktów Wavin

Sieć dystrybucji produktów Wavin

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)
Wavin Polska S.A. Dowiedz się więcej
Dostawcy

Dostawcy

Wavin opracował trwały i nie naruszający równowagi środowiskowej łańcuch dostaw. Maksymalizacja efektywności procesu logistycznego, pozwala na przykład, kontrolować emisję dwutlenku węgla. Dowiedz się więcej
Polityka jakości Wavin

Polityka jakości Wavin

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Wavin Polska S.A. uznaje, że ciągłe doskonalenie w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy (BHP) jest integralnym elementem zrównoważonego rozwoju, głównym elementem wspierającym realizację misji, generującym oczekiwaną wartość dodaną oraz tworzącym możliwości biznesowe i przewagę konkurencyjną. Dowiedz się więcej
INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Strategia podatkowa Wavin Polska S.A.

Strategia podatkowa Wavin Polska S.A.