O Wavin

O Wavin Polska

Wavin Polska jest częścią grupy Wavin - lidera w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i infrastrukturalnego.

Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój

Wavin ustanawia najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju a oferowane przez nas systemy są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiały naszym klientom osiąganie ich własnych celów w tym zakresie.

Dowiedz się więcej

Praca w Wavin Polska

Pracownicy Wavin wyznają wspólny cel - dostarczać skuteczne rozwiązania pozwalające zaspokajać potrzeby naszych klientów. Sprawdź jakie kompetencje są dla nas kluczowe.

Dowiedz się więcej

Polityka bezpieczeństwa

Wavin Polska S.A. uznaje, że ciągłe doskonalenie w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy (BHP) jest integralnym elementem zrównoważonego rozwoju, głównym elementem wspierającym realizację misji, generującym oczekiwaną wartość dodaną oraz tworzącym możliwości biznesowe i przewagę konkurencyjną.

Dowiedz się więcej

Laboratorium Zakładowe Wavin

Laboratorium Zakładowe wykonuje badania rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz badania poliolefin i PVC. Laboratorium posiada system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1256 i AP 167.

Dowiedz się więcej

Sieć dystrybucji produktów Wavin

Dowiedz się więcej

Polityka prywatności Wavin i warunki użytkowania www

Dowiedz się więcej

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Wavin Polska S.A.

Dowiedz się więcej