Skrzynki nieinspekcyjne Wavin Q-BB

Skrzynki nieinspekcyjne Wavin Q-BB są kompatybilne z systemem Wavin Q-Bic. Można je stosować samodzielnie lub  w kombinacji z inspekcyjnymi skrzynkami Wavin Q-Bic (zastosowanie układu mieszanego daje możliwość inspekcji całego rozwiązania). Każda skrzynka Q-BB ma pojemność 413 litrów i efektywną pojemność magazynowania na poziomie 96%.

wystąpił błąd

Do pobrania

Informacje o systemie

Wyjątkowa wytrzymałość

Konstrukcja skrzynek retencyjno-rozsączających Wavin Q-BB zaprojektowana jest pod kątem zachowania odporności na zniszczenia zarówno od obciążeń statycznych (przykrywający i otaczający je grunt), jak i od obciążeń dynamicznych (ruch pojazdów). Dzięki temu skrzynki Wavin Q-BB idealnie nadają się do stosowania w obszarach wzmożonego ruchu kołowego, jak np. parkingi, podjazdy czy drogi dojazdowe, a także do zabudowy w terenach nieutwardzonych, np. poboczach dróg i autostrad.

Łatwy montaż, podziemna zabudowa

Skrzynki są lekkie, dzięki czemu montaż systemu jest prosty i nie wymaga używania ciężkiego sprzętu. Skrzynki można układać w konfiguracji szeregowej lub blokowej, w jednej lub kilku warstwach. Modułowa zabudowa pozwala na omijanie przeszkód (kamienie, skały, kolidujące rurociągi) w trakcie montażu. Skrzynki zabudowuje się całkowicie pod powierzchnią  terenu, dzięki czemu, w porównaniu z tradycyjnymi zbiornikami retencyjnymi lub magazynującymi, instalacja skrzynek pozwala na oszczędność miejsca, które może być wykorzystane np. jako parking.

Bezpieczny wybór

Podziemny zbiornik ma jeszcze jedną zaletę – wyższe bezpieczeństwo eksploatacji i oszczędność wynikającą z braku konieczności budowy ogrodzenia zabezpieczającego przed dostaniem się osób niepowołanych oraz braku konieczności zabezpieczenia przed zarastaniem, usuwaniem śmieci, wandalizmem.

Kalkulator i formularz doboru skrzynek Wavin Q-BB

1. Dla powierzchni do 1000 m2
Przejdź do kalkulatora

2. Dla powierzchni powyżej 1000 m2
Przejdź do kalkulatora

3. Formularz doboru
Przejdź do formularza

Co więcej?

W zależności od funkcji jaką ma pełnić zbiornik skrzynki Wavin Q-BIC można łączyć ze skrzynkami Wavin Q-BB. Instalacje ze skrzynek mogą natomiast być łączone z innymi systemami Wavin, takimi jak systemy podczyszczania wody deszczowej czy systemy zbierania wody deszczowej. Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Wavin w celu szczegółowego omówienia Państwa wymagań i oczekiwań.

www.deszcz.pl

Wiemy, że dobór optymalnego rozwiązania do zagospodarowania wody deszczowej to duże wyzwanie. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów takich jak lokalne przepisy, zanieczyszczenie odprowadzanej wody i ewentualną konieczność jej podczyszczania, czy przewidywane w przyszłości natężenia opadów. Mamy systemy, produkty oraz wiedzę, która pozwala nam zaproponować rozwiązanie skuteczne, wydajne oraz optymalne kosztowo. Zobacz jak możemy Tobie pomóc w codziennej pracy. Odwiedź naszą nową stronę internetową www.deszcz.pl

Filmy