Skrzynki inspekcyjne Wavin AquaCell Plus

Skrzynki z kanałem inspekcyjnym Wavin AquaCell Plus są lekkie, dzięki czemu montaż systemu jest prosty i nie wymaga używania ciężkiego sprzętu. Zaprojektowane zostały pod kątem zachowania odporności na zniszczenie zarówno od obciążeń statycznych (przykrywający i otaczający je grunt), jak i od obciążeń dynamicznych (ruch pojazdów).

wystąpił błąd

Do pobrania

Informacje o systemie

Wielofunkcyjne skrzynki

W zależności od sposobu zabudowy w instalacji odwadniającej skrzynki mogą pełnić różne funkcje: rozsączania (woda deszczowa jest szybko zbierana w układy skrzynek, po czym wsiąkania w otaczający grunt), retencji (rozwiązanie alternatywne wobec konwencjonalnego układu kanalizacji deszczowej, zapewnia to większą, bezpośrednią powierzchnię przechowywania i wolniejszy odpływ wody, np. do kanalizacji czy cieków wodnych), magazynowania (jako podziemny zbiornik do magazynowania wody deszczowej).

 

Łatwy montaż, podziemna zabudowa

Skrzynki są lekkie, dzięki czemu montaż systemu jest prosty i nie wymaga ciężkiego sprzętu. Skrzynki można układać w konfiguracji szeregowej lub blokowej, w jednej lub kilku warstwach. Modułowa zabudowa pozwala na omijanie przeszkód (kamienie, skały, kolidujące rurociągi) w trakcie montażu. Skrzynki zabudowuje się całkowicie pod powierzchnią terenu, co w porównaniu z tradycyjnymi zbiornikami pozwala na oszczędność miejsca, które może być wykorzystane np. jako parking.

Możliwość inspekcji

Skrzynki Wavin AquaCell Plus są skonstruowane w sposób umożliwiający bezproblemową inspekcję, co z kolei gwarantuje maksymalną sprawność w długim okresie. Każda skrzynka posiada duży kanał dostępowy o średnicy 160 mm umożliwiający przeprowadzenie inspekcji video z prostym dostępem poprzez studzienkę inspekcyjną zamontowaną przed modułem skrzynkowym.

Kalkulator i formularz doboru skrzynek Wavin AquaCell Plus

1. Przejdź do kalkulatora dla powierzchni do 1000 m2 

2. Przejdź do formularza doboru skrzynek

Co dalej?

W skład rodziny skrzynek Wavin AquaCell wchodzą jeszcze skrzynki Wavin AquaCell Core. W wielu przypadkach - w zależności od przewidywanej lokalizacji, tj. rodzaju gruntu, głębokości posadowienia, wysokości przykrycia oraz obciążeń zewnętrznyc (dynamicznych), istnieje możliwość różnorodnej konfiguracji obu modeli. Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Wavin (deszcz.pl@wavin.com) w celu szczegółowego omówienia Państwa wymagań i oczekiwań.

www.deszcz.pl

Wiemy, że dobór optymalnego rozwiązania do zagospodarowania wody deszczowej to duże wyzwanie. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów takich jak lokalne przepisy, zanieczyszczenie odprowadzanej wody i ewentualną konieczność jej podczyszczania, czy przewidywane w przyszłości natężenia opadów. Mamy systemy, produkty oraz wiedzę, która pozwala nam zaproponować rozwiązanie skuteczne, wydajne oraz optymalne kosztowo. Zobacz jak możemy Tobie pomóc w codziennej pracy. Odwiedź naszą nową stronę internetową www.deszcz.pl