Studnia FRW Direct z regulatorem

Studnia FRW Direct z regulatorem działa na zasadzie pływaka i ogranicza ilość ścieków deszczowych odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej lub odbiornika naturalnego. Zakres wielkości wypływu to 3-150 l/s, możliwe są także większe przepływy na indywidualne zapytanie.

wystąpił błąd

Do pobrania

Informacje o systemie

Precyzyjna kontrola przepływu wody deszczowej

Urządzenie to jest regulatorem mechanicznym i nie potrzebuje różnicy wysokości pomiędzy napływem i wypływem w celu zapewnienia poprawnej pracy. W miarę wypełniania się studni mechanizm podnosi się, a specjalnie ukształtowana tarczka przesłania otwór wypływu. Dzięki temu Studnia FRW Direct utrzymuje stały wypływ niezależnie od wielkości napływu.

Budowa

Studnie FRW Direct w całym typoszeregu różnią się przede wszystkim kształtem i wymiarami zbiornika, materiałem, z którego są wykonane, a także warunkami posadowienia. Zbiorniki wykonane są z PE lub GRP i mogą być w kształcie bryły wielościennej, kuliste lub o kształcie pionowym cylindrycznym.

Co dalej?

Wiemy, że dobór optymalnego rozwiązania do zagospodarowania wody deszczowej to duże wyzwanie. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów takich jak lokalne przepisy, zanieczyszczenie odprowadzanej wody i ewentualną konieczność jej podczyszczania, czy przewidywane w przyszłości natężenia opadów. Mamy systemy, produkty oraz wiedzę, która pozwala nam zaproponować rozwiązanie skuteczne, wydajne oraz optymalne kosztowo. Zobacz jak możemy Tobie pomóc w codziennej pracy. Odwiedź naszą nową stronę internetową www.deszcz.pl