Instalacje wewnętrzne

Do wykonania instalacji światłowodowej w budynku niezbędna jest elastyczna infrastruktura sieciowa.  Ważne jest także spełnienie wymagań wszystkich przepisów o bezpieczeństwie pożarowym.