Studzienki kanalizacyjne Wavin Basic

Studzienki Basic obejmują monolityczne studzienki włazowe 1000 oraz inspekcyjne 600, 425, 400 i 315 . Wykonane są z tworzyw sztucznych (PP, PE, PVC). Posiadają wszystkie podstawowe kinety – przepływowe, zbiorcze i ślepe (bez odpływu). Wprowadzone są do obrotu na podstawie zgodności z normą PN-EN 13598-2 lub zgodności z aprobatą techniczną ITB.

wystąpił błąd

Informacje o systemie

Parametry techniczne studzienek

Każda ze studzienek Wavin Basic ma parametry techniczne wyrażone w postaci obszaru zastosowania, tak jak tego wymaga norma PN-EN 13598-2. Parametry te to maksymalna głębokość stosowania (Basic 1000 – 3,3 m ; Basic 425,400 i 315 – 6m) i dopuszczalny poziom wody gruntowej (Basic 1000 – 1m, Basic 425, 400 i 315 – 3 m).

Swodobne kształtowanie sieci

Sieci kanalizacyjne z przyłączami można uzbrajać w kombinację studzienek Basic, co prowadzi do oszczędności inwestycyjnych. Asortyment podstaw studzienek obejmuje kinety przelotowe i zbiorcze 45°. System można uzupełniać o bardziej zaawansowane kinety Wavin Tegra. Studzienki Basic można łączyć z gładkościennymi rurami kanalizacyjnymi z PP, PE i PVC. Przy użyciu adapterów przejściowych można uzbrajać sieci z rur betonowych lub kamionki.

Łatwość montażu

Posadowienie studzienek w wykopie nie wymaga wzmocnienia podłoża, a sprzęt ciężki wymagany jest jedynie przy montażu studzienek włazowych.. Struktura zewnętrzna studzienek (żebrowania i karbowanie) zapewnia skuteczne kotwienie w gruncie. Wymaganą wysokość studzienek uzyskuje się poprzez skracanie trzonów oraz regulację położenia zwieńczeń pływających, najczęściej teleskopowych.

Elastyczność i wytrzymałość

Karbowanie rur wraz z użebrowaniem na kinecie i stożku stanowi skuteczne przeciwdziałanie sile wyporu wody gruntowej. Dodatkowo dzięki specjalnej strukturze karbów, studzienki wykazują elastyczne zachowanie w gruncie i dostosowują się do zmian pod wpływem zamarzania oraz konsolidacji gruntu w wykopie, ograniczając tym samym najczęściej występujące problemy związane ze studzienkami.

Zwieńczenia żeliwne i tworzywowe

Studzienki mogą mieć zwieńczenia w postaci pokryw żeliwnych lub tworzywowych (PP, PE) albo włazów lub wpustów zamontowanych w postaci pływającej. Włazy i wpusty żeliwne są zgodne z normą PN-EN 124 i oferowane w klasach A15-D400. Stosowane rozwiązania teleskopowe lub z pierścieniami lub stożkami wspierającymi właz są oparte na warstwach konstrukcji nawierzchni utwardzonej, są z nią powiązane i zapewniają szeroki zakres regulacji wysokości studzienki.

Bezpieczna eksploatacja

Przy studzienkach niewłazowych dostęp do sieci kanalizacyjnej następuje z użyciem sprzętu z poziomu nawierzchni. Studzienki Basic 1000 umożliwiają bezpieczne wejście personelu obsługi do wnętrza. Zarówno otwór wejściowy jak i stopnie z GRP zapewniają prawidłowe warunki ergonomii, bezpieczeństwa i higieny personelu obsługi.

Co więcej?

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą studzienek kanalizacyjnych Wavin, w tym również studzienek Wavin Tegra i studzienek kanalizacyjnych i drenażowych Wavin z rur strukturalnych produkowanych na indywidualne zamówienie.

Do pobrania

Wavin Basic 1000

studzienki kanalizacyjne

zobacz produkty

Wavin Basic 425

studzienki kanalizacyjne

zobacz produkty

Wavin Basic 400

studzienki kanalizacyjne

zobacz produkty

Wavin Basic 315

studzienki kanalizacyjne

zobacz produkty