piątek, 18 listopada 2016

W Światowym Dniu Toalety (World Toilet Day) przypominamy jak ważny dla człowieka jest dostęp do rozwiązań kanalizacyjnych

W firmie Wavin widzimy potrzebę podnoszenia świadomości na temat globalnego kryzysu sanitarnego. Kraje rozwijające się ciągle borykają się z tym problemem i dlatego 19 listopada w Światowym Dniu Toalety chcemy zwrócić uwagę na aspekt, który wpływa na zdrowie milionów rodzin. Co wielu z nas bierze za pewnik, inni uważają za luksus: funkcjonująca toaleta.

1 na 3 osoby na naszej planecie ciągle nie ma dostępu do czystej i bezpiecznej toalety; 1000 dzieci umiera każdego dnia z powodu złych warunków sanitarnych; ponadto lepsze warunki sanitarne sprzyjają lepszemu odżywianiu i poprawie stanu zdrowia, szczególnie wśród kobiet i dzieci.
UN World Toilet Organisation

Coś tak prostego, jak funkcjonująca toaleta może uratować życie

Toalety nie są efektownym tematem, ale ich brak może prowadzić do śmierci. Szacuje się, że 2,6 mld ludzi żyje bez odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, co oznacza, że nie są chronieni przed chorobami, którym można zapobiec, a które odbierają życie tysiącom ludzi dziennie, wielu z nich to dzieci. W firmie Wavin wiemy, że w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska potrzebujemy niezawodnych i trwałych systemów kanalizacyjnych do odbioru i transportu do oczyszczalni, ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych, czy obiektów użyteczności publicznej.
Szacuje się, że utrata produktywności z powodu chorób wywołanych brakiem warunków sanitarnych i złej higieny może kosztować w wielu krajach nawet do 5% PKB.
Guy Hutton, PhD , World Health Organization

Toalety w rzeczywistości mają pozytywny wpływ na gospodarkę

Nigdy nie należy lekceważyć potęgi skromnej toalety. Tematem tegorocznego Światowego Dnia Toalety są „Toalety w miejscu pracy”. Brak dobrych warunków sanitarnych w pracy i w domu, może mieć negatywny wpływ na warunki życia ludzi. Zły stan zdrowia i niedożywienie maja negatywny wpływ na pracę. Absencja (w pracy), zmniejszona koncentracja i wyczerpanie prowadzą do niskiej wydajności. Toalety mogą przyczynić się do poprawy wydajności w pracy i wpływać na powstawanie nowych miejsc pracy, które z kolei pomagają w rozwijaniu gospodarki. Wśród celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals), których realizację rozpoczęto w 2015, zapisano zobowiązanie do zapewnienia każdemu (wszędzie) do roku 2030 dostępu do toalety i odpowiednich warunków sanitarnych.

Wavin bierze odpowiedzialność społeczną do serca

Jako Wavin mamy długą historię w pomaganiu społecznościom w opracowywaniu i wdrażaniu planów zrównoważonej gospodarki ściekowej, dzięki czemu ludzie mogą mieć dostęp do czystej wody i funkcjonujących toalet. We współpracy z organizacją UNICEF w ramach programu pod nazwą „Providing Essentials for Children” poprzez dostarczanie naszych produktów, wiedzy i pieniędzy, pomagamy dzieciom w Azji i Afryce w uzyskaniu dostępu do czystej wody pitnej i edukacji na temat higieny. Jesteśmy dumni z naszych wysiłków i nadal będziemy wspierać globalne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Coś tak prostego jak funkcjonujące sanitariaty może mieć decydujące znaczenie dla miliardów ludzi - nie tylko dla zdrowia i życia, ale również do najbardziej podstawowego prawa ... prawa do godności ludzkiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Światowego Dnia Toalety.Udostępnij stronę


X
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". 
Zgadzam się