Wavin er komplett leverandør av teknisk VVS. Her presenterer vi temaer som er relevante for dagens bransje.

Prosjektpartner 

Som prosjektansvarlig innenfor VVS bransjen er leveransene ofte komplekse og krevende.  Kanskje bruker du dyrebare ressurser, kun på å holde oversikt og sjonglere kommunikasjon med flere leverandører. 

Fra nå av kan rørleggerne forholde seg til kun én leverandør fra A til Å. Wavin leverer nå alt av teknisk VVS, og er med det en komplett systemleverandør. Wavin har tappevannsystem, gulvvarme, avløpssystemer, håndtering av overvann og renseteknikk, som olje- og fettutskillere.
 
Vi kan hjelpe deg

VARME/INNEKLIMA

Mange ønsker seg gulvvarme, men sitter på gjerdet når det kommer til å velge løsning for sitt eget hjem. Wavins system for vannbåren varme er en fornuftig investering, og vi forteller deg gjerne hvorfor!  Les mer her:

Les om fordelene!

LYDHEMMENDE AVLØP

De fleste klager fra beboere i nybygg går på støy fra naboer. Støyen fra avløp oppstår for eksempel når vann og luft passerer hverandre, og når avløpsvannet skifter retning. For å unngå økte kostnader ved supplerende lydisolering bør man velge plastrør fremfor rør i støpejern. 

Les mer her

BRANNKRAV / BRANNCELLER

[Det er to grunner til at det er viktig å avverge spredning av brann mellom bygninger: Det mest fundamentale er å sørge for at mennesker og husdyr blir ivaretatt. Sekundært må man sørge for at en eventuell brann ikke fører til urimelig store økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser. På hvilken måte kan man tilrettelegge for lavere brannspredningsrisiko dersom uhellet er ute?No text in field] Les hvordan

BIM

Vi har utviklet Revit innholdspakker til BIM spesielt for det norske markedet. Innholdspakkene har intelligent hjelpefunksjon, slik at du raskest mulig ser en "as built" løsning, uten risiko for at du kan ha valgt produkter som enten ikke er tilgjengelige, ugyldige koblinger e.l.  Du får 100% sikker produktidentifikasjon - helt ned på bransjenummer.

Slik sparer du tid og penger!  Vellykket skolebygg - med ASTO og BIM

Overvannshåndtering på egen eiendom

Overvann er et stigende problem, og stadig flere kommuner krever at privatpersoner håndterer vannmengdene lokalt på egen eiendom. Dette gjør det nødvendig med nye, effektive løsninger som enkelt tar hånd om problemet. Hva kan rørleggeren gjøre?