Bærekraft er med i alt vi gjør

Vi ønsker å gjøre bærekraft gjennomførbart

Last ned vår brosjyre

Wavins seks globale bærekraftsprogrammer

Som en global markedsaktør ønsker vi å gjøre en forskjell og bli ledende innen bærekraft. 

Men for å drømme stort, må vi handle stort. Derfor forplikter vi oss til å bli bærekraftige i alt vi gjør. Fra måten vi produserer, transporterer, utvikler og installerer produktene våre  – til måten vi driver virksomheten vår og leder våre ansatte.

Vår bærekraftsreise er i full gang. La oss jobbe sammen for å bidra til å bygge en bedre fremtid for kommende generasjoner.

Wavin bidrar til å oppnå følgende FNs bærekraftsmål.

 

6-clean-water 9-industry-innovation-infra 11-sustainable-cities 13-climate-action

Hvordan oppnår vi dette?


innovation-small

Innovasjon

Vi utvikler kontinuerlig innovative løsninger for trygg og bærekraftig vannforsyning som støtter sårbare lokalsamfunn og hjelper våre kunder med å møte utfordringer klimaendringene medfører.

Les mer

social-small

Sosial inkludering

Vi skaper en positiv innvirkning på (lokal-) samfunn ved å forbedre tilgjengeligheten til grunnleggende menneskelige behov som utdanning og rent vann i regioner der infrastrukturen er mangelfull.

Les mer

circular-small

Sirkulær økonomi

Materialene og produktene våre er designet for å resirkuleres og gjenbrukes for å maksimere miljøverdien. For å fullføre kretsløpet for materialer forbedrer vi kontinuerlig våre innkjøpsprosesser og bidrar til å øke bruken av resirkulering.

Les mer

reporting-small

Rapportering

Klare mål er nøkkelen til vårt bærekraftsprogram. Vi ønsker å skape fullt innsyn og åpenhet for alle interessenter, så vi utvikler verktøy, prosesser og ferdigheter for å samle inn data av høy kvalitet.

Les mer

environmental-small

Miljøpåvirkning

Vi optimaliserer kontinuerlig produksjons- og verdikjedeprosessene våre for å redusere klimagassutslippene. Dette oppnås med bærekraftig energi, SMART-løsninger og andre innovative finjusteringer.

Les mer

public-small

Offentlige anliggender

Vi engasjerer oss aktivt i den politiske debatten og bygger strategiske allianser for å fremme bærekraft, agere på initiativ og ytterligere øke bevisstheten om tematikken. 

Les mer

Vi gjør allerede en forskjell

Våre handlinger bidrar til å takle noen av verdens største utfordringer rundt vannforsyning, sanitærforhold, klimabestandige byer og effektive bygninger.