Wavin introduserer

smart overvannshåndtering

Wavin StormHarvester 

Wavin StormHarvester-systemet benytter smart teknologi for å optimalisere regnvannsoppsamling og forhindre flom på grunn av kraftig nedbør. Dette revolusjonerende systemet legger til rette for gjenbruk av vann kombinert med infiltrasjon under alle grunnforhold. 

Løsningen kombinerer Wavins tanker og fordrøyningsanlegg med sensorteknologi.  Systemet bidrar til å stabilisere grunnvannsnivået og senke det totale drikkevannsforbruket, og hjelper dermed miljøet.  Det gjør det også enklere å overholde flomforskrifter, utnytter tilgjengelig volum under bakken og kan spare kostnader til vannavgift

Slik fungerer det

Wavin StormHarvestersystemet kombinerer avansert teknologi med de beste fordrøynings- og infiltrasjonsløsningene i markedet. Slik kan overvannshåndteringen bli ennå mer effektiv og bærekraftig. 

Lær mer

Last ned brosjyren

Les alle detaljer om hvordan Wavin StormHarvester leder an i utviklingen mot en mer bærekraftig urbanisering i utfordrende og raskt skiftende klima. 

Vidar Handal

Vidar Handal

Nordisk produktsjef VA

Send email