Avløp og overvann i søkelyset

 

 

 

Klimautfordringene kjenner vi alle - Ledningsnettet kjenner du. 

 

Budsjettene er begrenset, og det er opp til deg å få utnyttet dem best mulig. Vil du dele din kunnskap og erfaringer? Hvilke meninger har du? 

Jeg har meninger!

Ny kumplakat for avløpsløsninger!

Få din plakat tilsendt!

Plakaten viser Wavins brede kumprogram med NRF-nummer, bilder og tabeller, som viser en fullstendig oversikt over deler og tilbehør, og hvordan disse passer sammen. Wavin har i dag ett så bredt sortiment av ulike VA-løsninger at vi har valgt å lage to plakater. Første plakat viser vårt avløpssortiment - neste plakat vil gi deg en oversikt over overvannsløsninger. Følg med:-)

 

Ny-kumplakat

 PlasticRoad konseptet er utviklet av  KWS.  

Dyrt - og dårlig vedlikehold er med på å danne køer og trafikkproblemer verden over. Dette sammen med behov for bedre overvannshåndtering, og et stadig økende omfang av plastavfall var inspirasjonen bak prosjektet. 

 

Sirkulær-begrepet

Med dagens overflod av plastavfall som bakgrunn er tanken om å lage veier av plast i stedet for asfalt besnærende. I tillegg vil det å skifte fra dagens bruk av asfalt til plast redusere utslippene av karbondioksid fra veiarbeidet betraktelig.  Prosjektet arbeider med blandt annet hvordan forbedre dekkets permeabilitet, altså hvilken evne dekket har til å absorbere og transportere vann. Kan man utvikle løsninger for frost? Kupert terreng?  Hva med oppsamling og rensing av overvannet, hvordan få kontroll på mikroplast?     Målet for prosjektet er å gjøre bruk av mest mulig plastavfall - uten å skape nye miljøproblemer.  Wavin er stolt over å være med i dette revolusjonerende prosjektet som PlasticRoad partner.

 

 

En ide blir virkelighet

Verdens første sykkelsti i plast ble åpnet i September 2018 - i Zwolle, Nederland.  Kommunen så dette som en velkommen løsning på et voksende problem: Hvordan utnytte plastavfall bedre, og samtidig løse behovet for bedre infrastruktur?   Dette ble en velkommen mulighet for å teste både de tekniske og økonomiske aspektene ved pilotprosjektet. 

Denne sykkelstien er bare et lite steg på veien mot å utvikle mer bærekraftige veidekke.   Wavin er kjent med at dette ikke ennå er en fullgod løsning, den vil ikke kunne benyttes i alle klimasoner eller til alle typer bruk, men det er et skritt i riktig retning.   I dag noen hundre meter med sykkelvei, hvem vet hva fremtiden bringer?  Det som er sikkert er at Wavin deltar som en ledende aktør i plastbransjen både når det gjelder avfallshåndtering og utvikling av nye, bærekrafte løsninger.  

 

Last ned en informsjonsbrosjyre om prosjektet  PlasticRoad HERE 

Hvordan gjør vi kommunene våre sikre for fremtiden?

De fleste ser aldri hva som foregår under bakkenivå. Bortsett fra mennesker som oss - som er opptatt av avløp og overvann. Vi vet at skal vi ha kommuner og tettsteder sikre for fremtiden, må ta riktige beslutninger og velge riktige løsninger. 

Kontakt oss

Effektive avløpssystemer

Hva skal til for at aløpssystemene skal fungere optimalt?

Vi setter søkelyset på Vann og Avløp og vil vise deg alle løsningene som kan bidra til sterkt forbedret kapasitet og bedre funksjon.

Har du spørsmål?

Overvannsløsninger

Teknologi og innovasjon hjelper oss håndtere effektene av klimaendringene. Hvordan kan din kommune forberede seg for fremtiden?

Vi setter søkelyset på dette emnet.

 

 

Beregning av ledningsnett

Urbanisering, fortetting og klimaendringer betyr at vi må endre måten vi planlegger byer og tettsteder.

Lær mer om hvilke løsninger som finnes for å håndtere utfordringene når vi setter søkelyset på design av rørsystemer.

Hva skjer fremover?

Hold deg oppdatert med Wavin! Vi oppdaterer denne nettsiden kontinuerlig med relevante nyheter og viktige tema. 

Finn din kontaktperson

Fra det kjente til det ukjente 

 

Wavins lange historikk i det norske markedet kombinert med vårt solide produktspekter gir oss en unik kunnskapsbase. Vi vet at våre løsninger er utviklet for å hjelpe byplanleggere og kommuner utvikle fremtidssikre bosamfunn.    Og vi vil gjerne vise deg hvordan. 

 

Vil du vite mer? klikk  HER.

Lær mer om hvordan din kommune kan takle dagens og morgendagens utfordringer.   Wavin setter søkelyset på Norges vann- og avløpssystemer for sammen å dele kunnskap og inspirasjon. 
Ved å klikke i ruten aksepterer du å motta nyhetsbrev om VA-relaterte temaer fra Norsk Wavin.   Du vil alltid få muligheten til å reservere deg igjen mot dette, og som det fremgår av vår personvernserklæring som du kan lese på vår hjemmeside.  Du vil også få muligheten til å gi dine preferanser til hvilke tema du vil ha informasjon om.  Klikk link for informasjon om datasikkerhet og behandling av informasjonskapsler (cookies).