Sikker og effektiv vannforsyning

Kommende generasjoner står ovenfor et gap på 40% mellom behovet for vann og reell vanntilførsel. Dette gjør det uakseptabelt at det vannet vi har skal forsvinne eller forurenses av aldrende rør. 

I Wavin mener vi at den nåværende infrastrukturen kan repareres uten omfattende forstyrrelser i byene. Vi mener også at vi er nødt til å gjøre det enklere å gjenbruke regnvannet, slik at ikke viktige ferskvannsressurser sløses vekk.   Løsningene ligger i digitalisering og mer fleksibel og sikker rørføring med lang holdbarhet.   Rør som leverer det de skal, sikkert rent vann til lokalsamfunn over hele verden.

Vårt perspektiv

Hvorfor løser vi det bare ikke?

Det er rett og slett både vanskelig og dyrt å grave i en by. Vi må ta i bruk innovative løsninger og ny teknologi for å erstatte aldrende infrastruktur, slik at: 

  • Kostnadseffektiv (no-dig løsninger) 
  • Sikker (unngå legionella i nye installasjoner)
  • Smart (bruk av teknologi for overvåking og planlegging av vedlikehold for å forbedre drikkevannskvaliteten)
  • Varige (oppsamling og gjenbruk av regnvann for å unngå overforbruk av drikkevann)

Vi kan ikke gjøre dette alene

Vi trenger lovgivning som legger til rette for at ingeniører og planleggere tenker nytt, og at entreprenørene utfører designet slik det er planlagt. I mellomtiden lover vi å levere produkter og løsninger som gir langsiktig, sikker og effektiv vanntilførsel.                                                                                                                                                                                                                                                             

Mennesker får det til å skje

Pablo Bereciartua, Argentinas tidligere Minister for Infrastruktur og Vannpolitikk utarbeidet Argentinas nasjonale vannplan  som omfatter en helhetlig politikk for vanntilførsel, sanitærforhold, klimaendringer, utvidelse av dyrkbare områder samt større infrastruktur.  Alle hovedaspektene definerer vann som et sentralt tema for deres bæredyktige økonomiske utvikling.   "Vi må forbedre byene våre. Byene er et resultat av den økende globaliseringen. Det er her innovasjonen skjer, og vi kan faktisk utnytte områder som vann og avløp som en drivende kraft for innovasjon - "big data", algoritmer og fiberutbygging.

Les hele artikkelen her

Sikker og effektiv vannforsyning

Tigris k5/M5: Utvikling mot trykktesting med trykkluft

Gjennom flere tiår har trykktesting med vann vært den mest brukte metoden for å avdekke lekkasjer i rør. Nå er denne situasjonen i ferd med å endre seg. Nå kan du trykkteste med luft i en del av bygningen om gangen,  unngå utfordringer med luftbobler med vann satt under trykk, minske risikoen for vannskader og generelt spare tid ved lekkasjesøk.

Trykktesting med luft