Registrer deg

Ved å registrere deg kan du gratis laste ned våre BIM Revit filer eller benytte våre beregningsprogram. 
Du må lage et passord bestående av minimum 6 karakterer, og som inneholder minst en Stor bokstav, minst et  tall (1-9) , og minst en liten bokstav.  I tillegg må passordet ha et spesialtegn, f.eks @. . (Se under.) Når skjemaet er fylt og du har akseptert betingelsene, klikk send. Du får da en aktiveringslink på mail, og når du har klikket denne er din bruker opprettet.

Registrering

Hvilken tjeneste vil du bruke?

Du bestemmer selv ditt passord. Det må bestå av over 6 tegn, minst en stor bokstav, minst en liten bokstav, minst et tall, samt et av følgende tegn: !@#$%^*()_+