Utendørs kabelbeskyttelse

Wavin er en av nordens største proodusenter av kabelrørsystemer. Vi velger materialer som har egenskaper som gjør dem motstandsdyktie for slag og støt, varme og kulde.  Rørene har lav vekt, og er lette å håndtere under lagring, transport og installasjon.