Wavin XL DV Di

Wavin XL-rør er vårt arealeffektive rør til fordrøyning, transport og drenering av spillvann og / eller overvann i store dimensjoner. Wavin XL-rør benyttes i systemer hvor store mengder vann enkelt og hurtig skal bortledes og/eller fordrøyes fra større bebygde areal, f.eks et større boligområde eller en stor næringstomt.

Nedlasting

Her ser du noen av dokumentene du kan laste ned. Bla med pilene på skjermen, eller klikk knappen under for å se alle downloads som hører til denne produktgruppen. Se alle dokumenter

Systeminformasjon