Oljeutskillere

En olje- og bensinutskiller installeres for å forhindre utslipp av uønskede partikler som olje og bensin i spill- og overvannsledninger. Partiklene kan forstyrre den biologiske prosessesen i renseanlegg, eller havne i sjøer, vassdrag og jordsmonn.

Nedlasting

Her ser du noen av dokumentene du kan laste ned. Bla med pilene på skjermen, eller klikk knappen under for å se alle downloads som hører til denne produktgruppen. Se alle dokumenter

Systeminformasjon

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Vi vedlegger alltid en installasjonsveiledning i leveransen, og du kan også finne dem under produktene sammen med diverse godkjennelser. På wavin.no kan du dessuten selv beregne og dimensjonere størrelsen på ditt nye anlegg.

Fleksibelt system

Fleksibelt system

Vi har olje og bensinutskillere i alle størrelser i klasse I og II, kombiutskillere med innebygd sandfang, by-pass utskillere og by-pass systemer systemer. I sortimentet finnes utskillere for alle behov, med og uten kjøresterke toppløsninger, samt resten av Wavin sitt sortiment av rør, kummer og toppløsninger etc.

Enkel håndtering

Enkel håndtering

Vi produserer olje og bensinutskillerne i glassfiber og plast, noe som gjør dem enkle å håndtere. Dette sparer tid og plass i installasjonsfasen. Alarmer er inkludert i leveransen. Produktene er i samsvar med gjeldende krav og spesifikasjoner.

Effektivt system

Effektivt system

Oljeutskillersystemet består av et sandfang, en utskillerdel og en prøvetakingskum. I sandfanget renses vandet, så sand og slam synker til bunnen. I utskilleren filtreres den uønskede oljen, mens prøvetakingskummen installeres slik at prøver kan tas for analyse.