Spillvann

Wavin er opptatt av at kvaliteten på avløpsrørene er best mulig. Våre rørsystemer er sertifisert ihht gjeldende standarder og kjennetegnes av enkel installasjon, sikkerhet og lang levetid.   Slik sikrer vi at spillvann ledes trygt til renseanlegg og at ingen lekkasjer kan forurense vannkilder eller drikkevannstilførsel.

Trykkavløp

Når spillevannsledningen ikke kan legges med naturlig fall til renseanlegget, må det pumpes. Wavins PE-trykkavløpssystemer er løsningen.

Les mer

Grunnavløp

 Wavin tilbyr komplett sortiment av PVC-rør, PP-rør samt tilhørende fittings

Selvfallsledninger er den vanligste måten å transportere spillvann på. Wavin tilbyr komplett sortiment av PVC, PE, glatte rør og profilrør samt tilhørende deler til selvfallsledninger.

Les mer

Inspeksjon

For å sikre lang levetid og høy yteevne skal du ha enkel tilgang til å inspisere og vedlikeholde avløpsnettet. Wavin tilbyr et bredt utvalg av inspeksjonskummer.

Les mer

Behandling og rensing

Wavins olje- og fettuskillere sikrer avløp og overvann mot forurensing

Det kan være behov for andre løsninger enn tradisjonell avledningshåndtering for å håndtere kloakk. Det er ofte et krav om behandling eller rensing av avløpsvann som inneholder olje, fett, eller partikler i utslippet til avløpssystemet.

Les mer