Oljeutskiller Certaro

En olje- og bensinutskiller installeres for å forhindre utslipp av uønskede partikler som olje og bensin i spill- og overvannsledninger. Partiklene kan forstyrre den biologiske prosessesen i renseanlegg, eller havne i sjøer, vassdrag og jordsmonn.

Nedlasting

Her ser du noen av dokumentene du kan laste ned. Bla med pilene på skjermen, eller klikk knappen under for å se alle downloads som hører til denne produktgruppen. Se alle dokumenter

Systeminformasjon

Effektivt system

Effektivt system

Oljeutskillersystemet består av et sandfang, en utskillerdel og en
prøvetakingskum. I sandfanget renses vannet så sand og slam synker til bunnen. I
utskilleren filtreres den uønskede oljen, mens prøvetakingskummen installeres
slik at det lett kan tas prøver til analyse.

Enkel håndtering

Enkel håndtering

Vi produserer olje og bensinutskillerne i glassfiber og plast, noe som gjør
dem enkle å håndtere. Dette sparer tid og plass i installasjonsfasen. Alarmer er
inkludert i leveransen. Produktene er i samsvar med gjeldende krav og
spesifikasjoner.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Vi vedlegger alltid en installasjonsveiledning i leveransen, og du kan også
finne dem på hjemmesiden under nedlastninger, sammen med produktgodkjenningene.
Ved å gå inn på beregningsprogrammer kan du dessuten selv dimensjonere
størrelsen på ditt nye anlegg.

Fleksibelt system

Fleksibelt system

Vi har olje og bensinutskillere i alle størrelser i klasse I og II,
kombiutskillere med innebygd sandfang, by-pass utskillere og by-pass systemer. I
sortimentet finnes utskillere for alle behov, med og uten kjøresterke
toppløsninger, samt resten av Wavin sitt sortiment av rør, kummer og
toppløsninger etc.

Video