Fettutskillere

Formålet med fettutskiller er å samle opp fett i avløpsvannet før det størkner, og dermed øker faren for tilstopping av rør og kummer dypere inn i systemet. Fettutskillere er nødvendig når det ved normal drift er fett i avløpsvannet fra f.eks næringsmiddelindustri, restauranter, gatekjøkken og annen virksomhet som generer fett til avløp.

Nedlasting

Her ser du noen av dokumentene du kan laste ned. Bla med pilene på skjermen, eller klikk knappen under for å se alle downloads som hører til denne produktgruppen. Se alle dokumenter

Systeminformasjon

Bredt sortiment

Bredt sortiment

Et fettutskilleranlegg består som minimum av en fettutskiller og en
prøvetakingskum. I noen tilfeller, avhengig av avløpsvannets beskaffenhet, er
det nødvendig å sette inn er slamfang før utskilleren. Vi har et komplett
produktprogram med alle kapasiteter til nedgravde løsninger, og innvendige
løsninger. Du kan bestille pakkeløsninger til fordelaktige priser.

Enkel håndtering

Enkel håndtering

Fettutskillerne er kompakte i forhold til ytelse og krever derfor minimal
bruk av løfteutstyr og installasjonstid. Utskillerne - også de større - er
effektive, driftssikre og enkle å vedlikeholde, da et alarmsystem sikrer service
av utskilleren til rett tid.

Lett og gjennomprøvd materiale

Lett og gjennomprøvd materiale

Wavins fettutskillere er produsert av plastfiber og plast, og utgjør derfor
et lett alternativ til betongutskillere. Det gjør dem enklere å installere og
arbeide med. Materialet er gjennomtestet, og fettutskillerne er dimensjonert i
henhold til den europeiske standard EN 1825.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Klikk inn på http://beregn.wavin.dk/udskiller/?sprog=n, hvor du kan dimensjonere
din egen fettutskiller, og finne den størrelsen som passer ditt prosjekt. Vi
bidrar naturligvis gjerne.
Du er alltid velkommen til å kontakte vår tekniske
avdeling.