Tørr rett vannlås

Til alle sanitærutstyr tilkoblet et avløpssystem trenger man et fysisk skille for hindre lukt å trenge ut av systemet.