WAVINS PERSONVERNERKLÆRING

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene»

Denne erklæringen gjelder for alle personopplysninger som Wavin B.V. og Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 OSLO heretter kalt «vi», «oss» eller «vår», «vårt», «våre», dets nettside https://www.wavin.com/en-en og dets lokale nettside https://www.wavin.com/nn-no (heretter kalt: 'Nettsted'). Denne personvernerklæringen gjelder bare personlige data som Wavin behandler om besøkende på nettstedet vårt (heretter kalt: 'du', 'deg' og 'dine personopplysninger') via nettstedet. 

Denne erklæringen vil forklare hvordan vi vil bruke opplysningene som vi samler inn via nettstedet, og hvilke rettigheter du har med hensyn til dine personopplysninger.

Dette dokumentet inneholder følgende informasjon:

 1. Hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger 
 2. Hvordan vi kan dele personopplysninger 
 3. Hvordan vi sikrer dine opplysninger 
 4. Når vi vil fjerne din opplysninger (lagringsperioder) 
 5. Dine rettigheter  
 6. Endringer 
 7. Kontakt oss

1. Hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte identifiserer en fysisk person.  Slik informasjon kan omfatte et navn, en e-postadresse og IP-adressen til din datamaskin. Vi bruker personopplysninger for formålene fastsatt nedenfor. For de tilfeller vi samler inn personopplysninger via informasjonskapsler, vennligst se vår informasjonl om informasjonskapsler.

A. MINE WAVIN-KONTOER

For å kunne logge inn på min Wavin-konto eller få tilgang til våre nettbaserte tjenester der du kan få personlig tilpassede tjenester som personlige områder, nettbestilling, beregningsverktøy, BIM-innhold, e-læring, tekniske tegninger og/eller prislister, lagrer Wavin brukernavn (e-postadresse), passord, tittel, fornavn, etternavn og foretaksnavn, og i visse tilfeller IP-adresse og sted.

B. KONTAKTSKJEMAER

For å kunne besvare spørsmål eller kommentarer via kontaktskjemaer kan vi be om e-postadresse og alternativt ditt navn og foretaksnavn.

C. NYHETSBREV

For å kunne sende nyhetsbrev til mottakere av Wavins nyhetsbrev ber vi om din e-postadresse og alternativt ditt navn, dine initialer, din tittel og ytterligere informasjon som foretaksnavn eller en funksjonell klassifisering for å kunne sende deg riktig innhold.

D. NETTBASERTE KAMPANJER

For å motivere og holde kontakten med kunder og potensielle kunder lanserer Wavin ofte nettbaserte kampanjer. Foruten informasjon om abonnement på nyhetsbrev kan vi be om ytterligere informasjon som adresser, telefonnumre eller produktbruk for å gi mer relevant innhold og meldinger til våre besøkende og brukere for prismatching og andre formål.

E. E-POSTMARKEDSFØRING

Vi kan innhente din e-postadresse og alternativt ditt navn, dine initialer, din tittel og ytterligere informasjon som foretaksnavn eller en funksjonell klassifisering for å sende deg markedsførings-e-poster. Du kan slutte å motta markedsførings-e-poster når som helst ved å klikke på lenken med «unsubscribe» (avregistrer) i noen av våre markedsførings-poster eller ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen under.

F. SOSIALE MEDIER

Via sosiale medier leverer vi vårt innhold til våre målgrupper for å holde kontakten med Wavin i de miljøene våre målgrupper er mest aktive. Vi kan lagre kontaktøyeblikk og atferd som svar på vårt innhold eller sendte meldinger til våre innbokser i sosiale medier og meldingstjenester. Informasjon om atferd i sosiale medier kan kobles til opplysninger om nettstedsatferd, og basert på slik informasjon kan vi tilpasse din opplevelse på vårt nettsted.

G. NETTBASERTE UNDERSØKELSER

Vi kan bruke nettbaserte undersøkelser til å innhente tilbakemelding fra deg om våre produkter og tjenester.  Disse undersøkelsene kan inkludere navn, e-postadresser, IP-adresse eller plassering.

H. LOKALE TILLEGG

Vårt juridiske grunnlag for å samle inn og bruke de personopplysningene som er beskrevet ovenfor, vil avhenge av personopplysningene det gjelder, og den spesifikke konteksten vi samler dem inn i.

Imidlertid vil vi normalt bare samle inn personopplysninger fra deg der vi har ditt samtykke til det, der vi trenger personopplysningene for å utføre en kontrakt med deg, eller der behandlingen er i våre legitime interesser og ikke overstyres av dine databeskyttelsesinteresser. eller grunnleggende rettigheter og friheter. Dette inkluderer vår legitime interesse for å markedsføre, selge og utvikle våre produkter og tjenester.

Hvis du har spørsmål om eller trenger ytterligere informasjon om det juridiske grunnlaget vi samler inn og bruker din personlige informasjon på, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

2. Hvordan vi kan dele personopplysninger

Vi vil generelt ikke dele dine personopplysninger med konsernforetak utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»). Vi kan dele dine opplysninger med våre konsernforetak i EU. Informasjonskapsler kan plasseres av tredjeparter. Gjennomgå listen over informasjonskapsler for å se hvilke parter som samler inn slike opplysninger.

Vi kan dele dine opplysninger med tredjeparter som leverer database-, server-, vedlikeholds-, sikkerhets- eller markedsføringstjenester eller liknende til oss (heretter kalt «databehandlere»). Hvis vi gir tilgang til dine opplysninger, krever vi at tredjepartene behandler opplysningene fortrolig og instruerer disse partene om å behandle disse opplysningene bare på våre vegne. Noen av disse tredjepartene er etablert i land utenfor EØS. Vi inngikk EUs standardklausuler mellom behandlingsansvarlige og databehandlere utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet for å sikre at dine ansettelsesopplysninger er tilstrekkelig beskyttet. Du kan kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene nederst i denne personvernerklæringen hvis du ønsker å gjennomgå de relevante dataoverføringsavtalene.

Videre kan vi kan også utlevere din opplysninger hvis vi mener at utleveringen er lovpålagt, eller er som svar på en juridisk anmodning.

3. Hvordan vi sikrer dine opplysninger

Vi iverksetter hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert utlevering eller innsyn, og mot alle andre former for ulovlig behandling. Vi krever også at våre databehandlere iverksetter slike hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak.

4. Når vi vil fjerne dine opplysninger (oppbevaringsperioder)

Dine opplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig for det formålet personopplysningene er samlet inn for, med mindre det ellers er lovpålagt. Hvis du for eksempel sletter kontoen din eller velger ikke å motta meddelelser, vil vi slette opplysningene med mindre disse opplysningene er nødvendige for et annet formål fastsatt i denne erklæringen, eller hvis vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

Når det gjelder de spesifikke oppbevaringsperiodene for informasjonskapsler, vennligst se vår informasjonl om informasjonskapsler.

5. Dine rettigheter

Du kan kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene nederst i denne personvernerklæringen hvis du ønsker å:

 • få vite om vi behandler dine personopplysninger og har tilgang til opplysningene,
 • rette opplysningene,
 • slette opplysningene,
 • begrense opplysningene,
 • motsette deg behandlingen av opplysningene og/eller
 • få oss til å overføre opplysningene til en annen organisasjon.

Vi kan be deg angi ytterligere informasjon som er nødvendig for å bekrefte din identitet. Vi vil gi informasjon om tiltakene som er truffet uten unødig forsinkelse, og i alle tilfeller innen en måned etter mottak av anmodningen. Den perioden kan forlenges med to ytterligere måneder hvis det er nødvendig, idet det tas hensyn til anmodningenes kompleksitet og antall. Vi skal informere deg om all slik forlengelse innen en måned etter mottak av anmodningen, sammen med årsakene til forsinkelsen. Du har til enhver tid rett til å fremsette en klage til et kontrollorgan.

6. Endringer

Vår personvernselerklæring vil bli oppdatert én gang per år. Den nyeste versjonen vil være tilgjengelig på WAVIN.NO til enhver tid. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 3. august 2020.

7. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller klager, må du gjerne kontakte oss! 

22 30 92 00

Wavin.no@wavin.com