Leverandører

For å bli leverandør av Wavin har vi en rekke krav du skal leve opp til. Her kan du lese om våre innkjøpsprinsipper samt CSR-betingelser for leverandører. Kontakt Strategisk Innkjøp hvis du oppfyller betingelsene og ønsker å bli leverandør av Wavin.

Innkjøpsprinsipper

Wavins innkjøpsprinsipper bygger grunnleggende på et langvarig samarbeide med våre leverandører. Dette samarbeidet stiller krav til optimalisering av de totale omkostninger. Det vil si en løpende reduksjon av omkostningene i forsyningskjeden til nytte for begge parter. Vi har høye forventninger til våre leverandrer. Du skal blant annet være innstilt på:

Tett samarbeide

Et tett og målrettet samarbeide med våres leverandører er viktig for at vi kan forbedre våres posisjon på et stadig mer konkurranseutsatt marked. Sammen med våre spesiallister skal du være innstilt på å delta i utviklingsoppgaver, så den beste løsning oppnås – både teknisk, miljømessig og økonomisk.

Kvalitet

Wavin arbeider etter et total kvalitet prinsipp. Vi er sertifisert etter både både DS/EN ISO 9001 og 14001. Dette stiller naturligvis krav til våre samhandelspartnere. Det betyr ikke at du absolutt skal være sertifisert, men du skal kunne dokumentere at du har styr på både kvaliteten og miljøet.

Konkurranseevne

For å kunne styrke våre internasjonale konkurranseevne må du være konkurransedyktig internasjonalt på pris, logistikk og teknologi.

Gjensidig tillit

Ettersom vi i Wavin har som mål å skape langvarige og tillitsfulle samarbeidsrelasjoner med våre samhandelspartnere, legger vi stor vekt på høy grad av troverdighet og åpenhet. Dette innebærer bl.a at Wavin forbeholder seg retten til å auditere kommende leverandører, hvis dette anses som nødvendig.

CSR-betingelser for leverandører

Vi har en adferdskode som beskriver CSR-betingelsene for våre leverandører. Det er vår politikk å utøve forretning i overensstemmelse med lovgivningen og bredt aksepterte normer innenfor rettferdighet og menneskelig anstendighet, og vi forlanger det samme av våre leverandører.